Albert, Lipót névnap

Albert név eredete, névnap ünnepe

A germán eredetű név, az Adalbert rövidüléséből származik. Az Adalbert két
tag összetételéből keletkezett: az adal ’nemes’ és a berath, -berth, -bert ’fényes’
szavakból.

Védőszentjei

Az Alberteknek több védőszentjük van. Közülük a legismertebb és
legjelentősebb Nagy Szent Albert (1200?–1280). A domonkos rend megbízásából több
városban megszervezte a rendi főiskolát, Kölnben megalapította a rendi egyetemet.
Katedrája köré húsz nemzet növendékei sereglettek, köztük Aquinói Szent Tamás is.

Szent Albertet leginkább természettudósként ismerik az emberek. Élete folyamán a
természettudománynak majd minden ágával foglalkozott. Sevillában őriznek egy
Albert-kéziratot, amelyet Kolumbusz Kristóf olvasott és lapszéli jegyzetekkel látott
el. Ünnepnapja: november 15.

Megemlíthetjük még két középkori pálos szerzetes, Thar-Ispán Boldog Albert
(ünnepnapja: május 9.) és Csanády Boldog Albert (ünnepnapja: május 29.) nevét. Ezt
a nevet viselte a karmelita Szicilíai Szent Albert (✝1306) is. Ünnepnapja: augusztus 7.

Albert névnap

Április 23., augusztus 7., 24., szeptember 5., november 15.

Gyakorisága

Az Albert ma hazánkban a ritka nevek közé tartozik. Az 1967-es
statisztikák alapján 88 újszülött, az 1983–87 közötti öt év alatt 269, a 2000-es évben
45 kisfiú kapta első névként. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 72. helyen
állt, a magyar férfiak közül 6475 fő viselte első és 1365 fő második névként az Albert
nevet.

Becézése

Abi, Albi, Ali, Berti, Berci.

Rokon neve

A germán eredetű Adalbert. Női párja Alberta, Albertina.
Idegen megfelelői Igen sok nyelvterületen ismert és használt név. Az olaszban, a
spanyolban, a portugálban az Alberto, a franciában, az angolban, a svédben, a
finnben, a németben, a szlovákban az Albert forma a szokásos. Sok alakváltozata is
létezik a névnek, ilyen a finn Altti, Alpertti, Pertti, a német Albrecht, a svéd Albrekt.
Családnévként Gyakran előfordul. Az első írásos emlék, amelyben az Albert
családnév volt, 1473-ból származik. A névnek többféle változata él: Albert, Alberth,
illetve az apanévképzős Alberti, Albertfi, Albertfy, Albertffy formák.
Híres viselői Több uralkodó, herceg viselte ezt a nevet.

I. (Habsburg) Albert (1250–1308) német-római császár, Ausztria hercege.
V. (Habsburg) Albert (1397–1439) Ausztria hercege, Magyarország kormányzója, II.
Albert néven német-római császár és cseh király.
Brandenburgi Albert (1490–1568) a német lovagrend nagymestereként a
reformációhoz csatlakozott, és világi hercegséggé tette a lovagrend birtokait.
Albert (1559–1621) Ausztria főhercege, Portugália alkirálya.
Albert (1817–1895) Ausztria főhercege, osztrák tábornok.
I. Albert (1875–1934) belga király.

A Nobel-díjas tudósok között néhányan ezt a nevet viselik.
Albert Schweizer (1875–1965) francia lelkipásztor, orvos, muzikológus. Emberbaráti
szeretetből kórházat alapított Afrikában. 1952-ben kapott Nobel-békedíjat.
Albert Einstein (1879–1955) német fizikus. A relativitáselmélet kidolgozásáért 1921-
ben kapott fizikai Nobel-díjat.

Albert Camus (1913–1960) francia író. 1942-ben a Közöny című regényével vált
híressé. 1957-ben kapott irodalmi Nobel-díjat.
Szent-Györgyi Albert (1893–1986) biokémikus. Elsőként különített el paprikából Cvitamint.
1937-ben orvosi Nobel-díjat kapott.

Sok híres magyar Albertet is ismerünk.
Gyergyai Albert, Gyergyei, Gergei, Görgei (XVI –XVII. sz.) históriaszerző.
Szenczi Molnár Albert (1574–1639) református pap, nyelvtudós, filozófus,
zsoltárköltő, egyházi író, műfordító.
Pákh Albert (1823–1867) író, szerkesztő, ügyvéd.
Bedő Albert, Kálnoki Bedő (1839–1918) erdész, részt vett az 1879-i erdőtörvény
előkészítésében.
Mikszáth Albert (1889–1921) író, újságíró. Mikszáth Kálmán fia.
Gyergyai Albert (1893–1981) irodalomtörténész, író, műfordító.
Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író és költő.

Földrajzi névként

Albertfalva Kelenföldtől délre fekvő, 1950-ben Budapesthez csatolt
terület, mely nevét az uradalom birtokosáról, Albert Kázmér Ágost (1738–1822)
hercegről kapta. Albertirsa Ceglédtől északnyugatra fekvő település Pest megyében.
Nevét két település: Albert és Irsa egyesítéséből kapta. Az Albert név a település
tulajdonosára utalhat.

Közép-Afrikában található az Albert-tó, melynek nevét 1864-ben a tó felfedezője
adta, Viktória angol királynő férjének, Albert főhercegnek az emlékezetére.
Köznevesülve A népnyelvben közszói előtagként is szerepel a név. Az ország nyugati
részén albertlevél a neve a babérlevélnek.

Lipót név eredete, névnap ünnepe

A Leopold név bajor változatából alakult. Germán eredetű név. Jelentése.: merész a nép között. Rokon név: Leopold.
Védőszent: III. Szent Leopold, ausztriai őrgróf; közéleti
tevékenységében és mint magánember a keresztény magatartás mintaképe;
ma is meglevő nagyhírű kolostorokat alapított, a felajánlott német
császári koronát elhárította. Felesége, Ágnes, a német császár leánya
18 gyermeket szült neki, köztük a középkor legnagyobb történetíróját,
Freisingi Ottót (+1136). Ünnepnapja.: nov. 15.

Lipót névnap

November 15.