Anikó, Anna névnap

Anikó név eredete, névnap dátumai

Az Anna név Erdélyben szokásos régi becézőjéből keletkezett. Ma már
önállóan használatos keresztnév.

Védőszentje

Boldog Pelras Anna (✝1794) a francia forradalom idején kivégzett
apácák egyike. Ünnepnapja: július 17.

Anikó névnap

Július 26., december 22.

Gyakorisága

1967-ben 1836 kislány kapta az Anikó nevet, a gyakorisági listán a
12. volt. Az 1980-as névlistán a 19. helyen szerepelt, 1983 és 1987 között
5114-en választották. 1976-ra még tovább lépett a gyakorisági listán, ekkor a
16. leggyakoribb név volt. 1996-ra csökkent a népszerűsége, a 66. lett. Ebben
az évben 250 gyermek kapta első névként és 84 második névként.

2000-ben a a gyakorisági lista 104. helyére került 121 első és 63 második névadással.
2006-ban az összlakosság statisztikájában a 27. helyen állt, a magyar nők
közül 49 836 fő viselte első és 5365 második névként az Anikó nevet.

Becézése

Becézői megegyeznek az Anna becéző formáival, például Ancsa,
Ancsur, Ani, Anika, Anikóka, Aniku, Anni, Annika, Anuka. Régi erdélyi
becézői: Anca, Anikócska, Aniskó, Aniska. Lásd 48. ábra ( Anna).

Rokon nevei

Az Anna és közvetetten az Anna névből keletkezett valamennyi
keresztnév: Anda, Anélia, Anéta, Anett, Anetta, Anica, Anika, Anilla, Anina,
Anita, Anka, Hanna, Kisanna, Kisó, Panka, Panna, Panni és a Nanett,
Nanetta, Netta, Netti, Nina, Ninell, Ninett, Ninetta, Ninon.

Idegen megfelelői

Az Anikó névforma a magyar névkincsen kívül más idegen
nyelvben nem használatos.

Híres viselői

Ungár Anikó (1790–1862) az erdélyi színészet úttörőinek egyike.
Hivatal Anikó (1814–1891) korának egyik legnagyobb magyar színésznője.
Ürmössy Anikó (1897–1968) színésznő, előadóművész.
Bodonyi Anikó (1924–1987) zongoraművész, zongoratanár.
Salamon Anikó (1945–1981) etnográfus, erdélyi kutató.

Művészetben

Arany János híres művében, a Toldi szerelmében szerepel Toldi
György árván maradt leánya, Anikó. Bátor, vidám, vállalkozó kedvű teremtés.
Nagybátyja bujdosásakor férfiruhában Itáliába ment, hogy a király előtt
tisztázza Toldit a vádak alól. Itt találta meg párját egy kobzos vándorló
személyében. Így olvashatjuk a történetben:

Anikó meg visszaalakulván nőnek,
Most látja a kobzos, kit szeretett ő meg!
Ha eddig a báb volt, most a szép pillangó,
Ha eddig szerette, most a feje bangó.
Meg is kérte rögtön s Toldiné kiadta,
Gyűrűvel a gyűrű helyét változtatta.

Csúfolók

Erdélyben szokásos régi csúfolója:
Anikó, Anikó! kell-e kakasmandikó?
A kakasmandikó egy virágfajtának, az őszi kikericsnek a neve.
A mai gyerekek inkább ezt mondogatják:
Anikó, tied lesz a víziló!
*
Anikó, Anikó,
fütyül, akár a rigó.

Anna név eredete, névnap dátumai

Bibliai név, amely a héber Hannah, Channáh névből ered. Jelentése
’(isteni) kegyelem, Isten kegyelme’; ’kellem, báj, kecsesség, kedvesség’, más
értelmezés szerint ’könyörület’. Anna az Árpád-kortól kezdve a népszerű női
nevek közé tartozott, írásban a XII. század elejétől folyamatosan előfordul
Anna, Annas, Annes, Annis, Annus alakban.

Védőszentje

A hagyomány szerint Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt. A
Biblia nem említi Annát és férjét, Joachimot, de apokrif evangéliumok és
legendák a II. századtól részletesen tudósítanak róluk. Az egyházi
művészetben gyakran ábrázolt jelenet: egy angyal híradásából megtudják,
hogy hamarosan lányuk születik. Az angyal szavára a házaspár a jeruzsálemi
Aranykapu mellett találkozik egymással. Így említi Szent Annát egy népi
imádság:

Ég szülte Földet
Föld szülte fát,
Fa szülte ágát,
Ága szülte bimbaját,
Bimbaja szülte virágját,
Virágja szülte Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Mária szülte Krisztus urunkat, a világ megváltóját.

Szent Anna volt a védőszentje az asszonyoknak, anyáknak, mindenkinek,
akinek munkája összefüggött a gazdasszonysággal, asszonyi gondoskodással.
Emellett a szabók, asztalosok, kádárok és bányászok védőszentje, valamint a
haldoklók és a halottak patrónája.

Anna névnap

Február 19., június 2., 13., július 1., 26.

Gyakorisága

A XVI–XVIII. században az egyik leggyakoribb női név volt.
1526 és 1772 között a nők több mint 13%-a viselte. Később fokozatosan
veszített népszerűségéből. 1976-ban az egész országban 1113 kislány kapta az
Anna nevet, a gyakorisági listán a 18. volt. Az 1980-as évek közepén már nem
szerepelt a 25 leggyakoribb név között, 3152 képviselővel csupán a 38. helyen
állt. A kilencvenes évektől ismét gyakorivá vált. 1996-ban a 9. leggyakrabban
választott név volt, 901 kislány kapta első névként és 406 másodikként. 2000-
ben a 3. volt a gyakorisági listán 1108 első és 563 második névválasztással.
2006-ban az összlakosság statisztikájában a 6. helyen állt, a magyar nők közül
157 913 fő viselte első és 30 604 második névként az Anna nevet.

Becézése

Anci, Ancika, Ancsa, Ancsi, Ancsika, Ancsur, Ancsura, Ancsurka, Ani,
Anica, Anika, Anikó, Anka, Annácska, Anni, Annika, Annus, Annuska, Csura,
Csuri, Csurka, Kisanna, Kisó, Naca, Nana, Nani, Nanica, Nanus, Nina,
Ninus, Nusi, Panci, Pancsa, Pancsi, Pancsika, Panda, Pankó, Panka, Panna,
Panni, Pannika. Közülük különösen érdekes a Kisó név, amely Erdélyben
használatos. Ez az alak a Kisanna formából rövidült, és annyira eltávolodott
az eredeti Anna névtől, hogy egyetlen hangja sem egyezik vele.

Rokon nevei

Hosszú időn át tartó népszerűségét bizonyítja, hogy önálló
keresztnevek alapjául is szolgált. Rokona az Anikó és a Kisanna, Kisó az
alapnév erdélyi becézéséből; az Anetta olaszos, latinos becézésből; az Anita
spanyolos becézésből; a Panna, Panka, Panni a magyar ikerítéses (AnnaPanna)
becézésből.

A Hanna az eredeti héber forma felújításával vált önálló névvé.
Ugyancsak az Anna név rokona az Anda, Anélia, Anéta, Anett, Anica,
Anika, Anilla, Anina, Anka és a Nanett, Nanetta, Netta, Netti, Nina, Ninell,
Ninett, Ninetta, Ninon.

Idegen megfelelői

A latin, lengyel, olasz, orosz, szlovák Anna, Anja; az angol
Ann, Anne; a francia Anne, Annette, Nanette; a bolgár, román Ana; a spanyol
Ańa, Anita; a holland Anna, Anne, Annet; a svéd Ann, Anna, az ír Úna; a
német Änne, Anne.

Családnévként

A XVI. századtól ritkán, de előfordul Anna alakban vagy
Annók, Annos, esetleg Annóka formában.

Híres viselői

Világszerte több királynő és hercegnő viselte ezt a nevet,
Magyarországon:

Antiochiai Anna (?1153–1184) magyar királyné, III. Béla első felesége.
Anna (1226–1275) Árpád-házi hercegnő, IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya.
Anna (?–1282) Árpád-házi hercegnő, V. István és Kun Erzsébet leánya.
Candalei Anna (?–1506) magyar királyné, II. Ulászló felesége.

Jagelló Anna (1503–1547) német-római császárné, magyar és cseh királyné, I.
Ferdinánd felesége.

Anna (1585–?) II. Mátyás magyar és cseh király, német-római császár
felesége.
Losonczy Anna (1553–?) Losonczy Istvánnak, Temesvár hős védőjének a
leánya, Balassi Bálint szerelme, akit a költő verseiben Júliaként emlegetett.
Bornemisza Anna (1630–1688) Apafi Mihály, a későbbi erdélyi fejedelem
felesége.

Moór Anna (1773–1841) az első magyar színtársulat primadonnája, Kazinczy
említésében a „felejthetetlen Náni”.
Lesznai Anna (1885–1966) költő, regényíró, festő, iparművész.
Pallay Anna (1890–1970) táncosnő, prímabalerina, pedagógus.

Oldal Anna (1893–1970) tanító. Bemutató óráival, szakirodalmi
munkásságával és tankönyveivel tanítók nemzedékeit képezte.
Tőkés Anna (1898–1966) színésznő.
Sipos Anna (1908–1988) asztaliteniszező, edző, sportvezető, többszörös
magyar és világbajnok.

Anna Margit, Sicherman, majd Sólyom (1913–1991) festőművész.
Művészetben Molnár Anna a hőse az ismert székely népballadának, amely a
kékszakáll-történetek hazai, népi változata.

Sok irodalmi műben találkozunk Anna nevű szereplővel. Károlyi Amy Vörös
Anna című versében:

Vörös Anna
a neve,
vörös haja van,
vörös a szeplője is,
ha szeplője van.

Móra Ferenc

Móra Ferenc másféle kislányt elevenít meg a Sétálni megy Panka című
versben:

Sétálni megy Panka a búzamezőbe,
pillangós papucsba, hófehér kötőbe.
Dalolgatva ballag, egyes-egymagába –
virágtestvérkéi vigyázzatok rája!
Juhász Gyula ifjúkori szerelmére, Sárvári Anna színésznőre emlékezik vissza
Anna örök című versében:
Ne hidd szivem, hogy ez hiába volt,
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben

Kosztolányi Dezső

Kosztolányi Dezső regényhőse Édes Anna. Így ír a névről a Nyelv és lélek
című kötetben: „Jól esett mondogatnom, leírnom. Talán azért tudtam vele
annyi szeretettel foglalkozni. Én az Anna nevet régóta szerettem. Mindig a
mannát hozta az eszembe, azonkívül egy kacér és nagyon nőies feltételes
módot is. A vezetéknév, mely ösztönösen társult melléje, nem egyéb, mint e
hódolatom kifejezése. A kettő együtt, vezeték- és keresztnév a maga lágy
zeneiségében egy másik, ősi és végzetes szókapcsolatot idézett fel bennem: az
édesanyát. Most, miután időben eltávolodtam regényemtől, így elemzem a
szóvarázst, mely mindjárt a kezdetben megbabonázott, de amíg dolgoztam,
nem is sejtettem, hogy mi tart rabul.”

Világban

Világszerte ismert Lev Tolsztoj azonos című regényének hősnője, Anna
Karenina, lánynevén Anna Arkagyijevna Oblonszkaja.

A művészeti ábrázolásokon Szent Anna kezdetben Máriához hasonlít, majd a
XIII. századtól idősebb nőként jelenítik meg. Gyakran kendőben vagy
főkötőben ábrázolják, zöld köpenyben és vörös ruhában. Többnyire az ölében
vagy a karján tartja a gyermek Máriát, esetleg Máriát együtt a gyermek
Jézussal.

Néhány ismert alkotás, amely Szent Annát harmadmagával
ábrázolja: Aquilla János falképe a veleméri templomban (1378), Leonardo da
Vinci festménye a párizsi Louvre-ban (1510), Caravaggio képe a római
Galleria Borghesében (1605), Murillo műve a madridi Prado Múzeumban
(1655–1665) és J. L. Kracker alkotása az egri ciszterci templomban (1769–
1770). A másik kedvelt ábrázolási mód a bizánci művészetben alakult ki, és
onnan terjedt tovább Európában. Ezen az Aranykapu mellett ábrázolják a
házaspárt: Anna és Joachim közelednek egymáshoz, megölelik és
megcsókolják egymást.

Mozart Don Giovanni című operájának egyik főszereplője Donna Anna, a
kormányzó leánya.
Johann Strauss ismert táncdarabja az Annenpolka, amelynek hangulata a bécsi
vidámságot, a Práter népi mulatságait idézi.

Földrajzi névként

Annaháza Fegyvernek egyik telepítvénye Heves megyében,
Annavölgy Sárisáp községhez tartozó kőszénbányatelep. A Szent Anna-tó
romániai tengerszem a Székelyföldön. Északkeleti partján Szent Anna
tiszteletére emelt kápolna áll, itt régebben népes búcsúkat tartottak.

Valószínűleg a templom védőszentjének ünnepére vagy a búcsú napjára utal
Lőcseszentanna, Marosszentanna, Nyírádszentanna, Ószentanna,
Újszentanna település neve. Az Anna-barlang a Bükk hegységben, a
lillafüredi Palota Szálló függőkertjének támfalában található, fokozottan
védett barlang.

Annapolis város az USA-ban, Maryland állam fővárosa. Mai nevét Stuart
Anna hercegnőről kapta 1694-ben.

Népszokások

A hét napjai közül kedd volt Anna napja, ezért Szent Annát
Keddasszony vagy Kedd asszonya néven is emlegetik a néphagyományban,
különösen Szeged környékén. Ezen a napon nem fontak, nem varrtak, nem
mostak, mert azt tartották, hogy Szent Anna tiltja ezt, és megbünteti azokat,
akik ellene vétenek. De sok olyan munka is volt, amelyet kedden – Anna
napján – volt a legszerencsésebb elkezdeni. Például ekkor kellett a tyúkokat a
tojásra ültetni.

Szent Anna napját a korai időkben is megünnepelték, hazánkban a Pray-kódex
tanúsága szerint már a XII. század végén külön latin nyelvű miséje volt.
Az évszázadokon át közkedvelt Anna név ünnepét, július 26-át a meleg nyár
ellenére is ünnepségekkel, táncmulatságokkal ülték meg. A XVIII. századtól
híres társas összejövetel volt a bécsi Annanfest. Bizonyára ez a példa is hatott
a balatonfüredi Anna-bál népszerűvé válásakor, amelyet 1825-ben rendeztek
meg először.

Szólás

Régen, ha egy asszony többet ivott a kelleténél, azt mondták rá, hogy
föltette Szent Anna kontyát.

Csúfolók

Anna-Panna,
Lyukas kanna.
*
Anna,
csípjen meg a hangya!
*
Anna,
kiborult a kanna.

Köznevesülve

A népnyelvben a név Panna, Panni becézője fordul elő gyakran
közszóként, különösen összetételekben. Legtöbbször nem éppen hízelgő
dolgot jelent. Az Alföldön csórépanna a meztelen gyerek csúfneve. Az ország
más vidékein csatarapanna a nyelves nőszemély; hadarapanna a gyors
beszédű, hadaró személy; heterepanna a meggondolatlan, kapkodó, szeleburdi
ember.

Állatnévként

Büdöspanna vagy büdöspanni a neve több poloskafélének, főleg
a gyümölcspoloskának. Úgy tartják, hogy azért keserű a gyümölcs, mert
büdöspanni a kanalával megkente.
Az annaárpa Debrecen környékén egy árpafajta neve, az annakörte
megnevezés Szeged környékén szokásos, az annavirág egy kerti virágfajta
megnevezése a Szigetközben.