Lenke névnap

Eredete Lehetséges, bár nyelvünkben szokatlan jelenség, hogy képzőjében megmagyarosított név, a német Lenchen átültetése. Ez utóbbi a Helene és a Magdalene német becézőjének, a Lenkának megmagyarosodott formája. Védőszent: Helena, előkelő svéd hölgy, vértanú; mikor egy római zarándoklatáról hazatért, szülei gyilkolták meg Lenke névnap Július 23.

Illés névnap

Eredete Ószövetségi próféta neve. Jelentése: Jahve az én Istenem. Rokon név: Éliás. Védőszent: A prófétáról, akiről A királyok első és második könyve szól (élt a Kr. e.-i 9. sz.-ban), július 20-án emlékezik meg az Egyház. Ugyanezen a napon meg július 4-én van a nevét viselő jeruzsálemi püspök ünnepe; hithűségéért számkivetésben halt meg (+513). Illés névnap … Olvass tovább Illés névnap

Emília névnap

Eredete A magyar Emil név latin eredetijének női párja. Lévén az Amália névnek egy Amélia változata is, ezzel a névvel való összekeverése nem éppen ritkaság. Rokon név: Milla. Védőszent: Emilia Wilhelmina (de Rodat); a szegény gyermekek nevelésére és a betegek ápolására Dél-Franciaországban egy a Szent Családról elnevezett testvérületet alapított, és az intézményt hősies kitartással vezette … Olvass tovább Emília névnap

Frigyes névnap

Eredete Újkori alkotás a német Friedrich megmagyarosítására. A német név jelentése: hatalmas a maga erődítményében vagy hatalmas védelmező; népies szófejtéssel: békefejedelem. Rokon név: Fridolin. Védőszent: Friedrich (Fridericus), fríz hercegi családból származó misszionárius, majd utrechti (ma: Hollandia) püspök; a frank királyné, Judit orgyilkosokkal leszúratta, mert erkölcstelen életéért megfeddette (+838 k.). Ünnepnapja: július 18. Ugyanilyen nevű boldog … Olvass tovább Frigyes névnap

Valter névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: hadintéző. Védőszent: Walter; pedagógiai pályán működött, majd Párizs környéki bencés monostorok szerzetese, utóbb apátja lett: elszántan küzdött VII. Gergely pápa eszméiért, kora nagy visszaélése, a simónia, az egyházi hivataloknak pénzen való árusítása ellen: szentté avatása utolsó példája a püspök — és nem a pápa – által végzett kanonizációnak (+1095). Ünnepnapja: … Olvass tovább Valter névnap

Jenő névnap

Eredete Török eredetű, méltóságot jelölő név. Jelentése ’bizalmas, tanácsadó, miniszter’. Először Bíborbanszületett Konsztantinosz, bizánci császár X. századi művében fordul elő az egyik magyar honfoglaló törzs megnevezésére. A XVI. században a székelyek egyik csoportjának neveként találkozunk vele. Évszázadok alatt törzsnévből vált személynévvé. Az 1830-as években az Eugén név magyar megfelelőjeként használták. Védőszentje A latin Eugenius nevet … Olvass tovább Jenő névnap

Amália névnap

Eredete Akárcsak a rokon nevek: Alma, Elma, Melina — az Amalberga becéző rövidülése. Germán eredetű név, az Amalberga becéző formája; ez utóbbi jelentése: védelmező a küzdelemben. A rövidült név latin szó is; jelentése: kegyes, tápláló. Rokon nevek: Amália, Elma, Melina. Védőszentek: Július 10-én két Szent Amalberga (Amália) ünnepe is van; mindketten a mai Belgiumban, illetve … Olvass tovább Amália névnap

Lukrécia névnap

Eredete Etruszk eredetű római nemzetségnév nőnemű formája. A latinban a lucrum (=nyereség) szóval szokás — afféle népi szófejtés módjára — kapcsolatba hozni, és így jelentése szabadon fordítva: megnyerő, vonzó. Védőszent: Lucretia, mohamedánból kereszténnyé lett córdobai (Hispania) szűz; a keresztényüldöző mórok lefejezték (+859). Ünnepnapja: március 15. Lukrécia névnap Július 9.

Ellák névnap

Eredete Attila hun uralkodó fiának neve meghonosult téves olvasatban (legalábbis a név á-ja — é helyett — okvetlenül téves). Jelentése első, fő, fejedelem. Védőszent: Gerlach, lovag; felesége hirtelen halálának hatása alatt vezeklő életmódot kezdett (+1177 k.). Ünnepnapja: január 5. Ellák névnap Július 8.

Apollónia névnap

Eredete Az Apollonius férfinév női (nőnemű végződésű) párja. Rokon nevek: Apalin, Apolka, Pólika, Polla. Védőszent: Apollonia, alexandriai vértanú szűz; a csőcselék a keresztény hit iránti gyűlöletből bántalmazta, fogait kiverte; majd azzal fenyegették, hogy elevenen megégetik, de ő kitépte magát a kezük közül, és a máglyára vetette magát (+248/49). Ünnepnapja: február 9. Apollónia névnap Július 7.