Anikó, Anna névnap

Anikó név eredete, névnap dátumai Az Anna név Erdélyben szokásos régi becézőjéből keletkezett. Ma már önállóan használatos keresztnév. Védőszentje Boldog Pelras Anna (✝1794) a francia forradalom idején kivégzett apácák egyike. Ünnepnapja: július 17. Anikó névnap Július 26., december 22. Gyakorisága 1967-ben 1836 kislány kapta az Anikó nevet, a gyakorisági listán a 12. volt. Az 1980-as … Olvass továbbAnikó, Anna névnap

Jakab, Kristóf névnap

Jakab név eredete, névnap dátumai Bibliai (ó- és újszövetségi) név. Jelentése: aki másnak a sarkát fogja (utalás Jákob pátriárka születésére), illetve átvitt értelemben: a mást rászedő. Rokon nevek: Jákó, Jákob, Jakus, Kabos. Az Üdvözítőnek két Jakab nevű apostola volt. Az idősebb Jakab Szent János bátyja; ők ketten Szent Péterrel együtt az Úr legszűkebb, legbizalmasabb köréhez … Olvass továbbJakab, Kristóf névnap

Kincső, Kinga névnap

Kincső név eredete, névnap dátumai Újmagyar név; Jókai Mór alkotta (A jövő század regénye) ősmagyar helységnévül egy kínai ókori tartománynévnek játszi magyarrá alakításával úgy, hogy az -ő végződés felfogható nemcsak személyes névmásnak, hanem a kincs szó kicsinyítőképzőjének is. 20. századi naptárak javasolják női névül. Védőszent: Kinnia, szűz; Szent Patrik (Patricius; l. a Patrícius névcikkben!) keresztelte … Olvass továbbKincső, Kinga névnap

Lenke névnap

Eredete Lehetséges, bár nyelvünkben szokatlan jelenség, hogy képzőjében megmagyarosított név, a német Lenchen átültetése. Ez utóbbi a Helene és a Magdalene német becézőjének, a Lenkának megmagyarosodott formája. Védőszent: Helena, előkelő svéd hölgy, vértanú; mikor egy római zarándoklatáról hazatért, szülei gyilkolták meg Lenke névnap Július 23.

Dániel, Daniella névnap

Dániel név eredete, névnap dátumai A héber Daniél formából keletkezett. Az összetett névalak jelentése ’Isten a bírám’; ’Isten bírója’. Elterjedéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy a magyarságnak a kereszténység felvétele előtt volt egy eredeti személyneve, a Dan, amelynek hangzása emlékeztetett a Dániel rövidült alakjára. A XII. század elejétől vannak írásos adataink a Daniel, Danial, Danielus névforma megjelenésére … Olvass továbbDániel, Daniella névnap

Illés névnap

Eredete Ószövetségi próféta neve. Jelentése: Jahve az én Istenem. Rokon név: Éliás. Védőszent: A prófétáról, akiről A királyok első és második könyve szól (élt a Kr. e.-i 9. sz.-ban), július 20-án emlékezik meg az Egyház. Ugyanezen a napon meg július 4-én van a nevét viselő jeruzsálemi püspök ünnepe; hithűségéért számkivetésben halt meg (+513). Illés névnap … Olvass továbbIllés névnap

Emília névnap

Eredete A magyar Emil név latin eredetijének női párja. Lévén az Amália névnek egy Amélia változata is, ezzel a névvel való összekeverése nem éppen ritkaság. Rokon név: Milla. Védőszent: Emilia Wilhelmina (de Rodat); a szegény gyermekek nevelésére és a betegek ápolására Dél-Franciaországban egy a Szent Családról elnevezett testvérületet alapított, és az intézményt hősies kitartással vezette … Olvass továbbEmília névnap

Frigyes névnap

Eredete Újkori alkotás a német Friedrich megmagyarosítására. A német név jelentése: hatalmas a maga erődítményében vagy hatalmas védelmező; népies szófejtéssel: békefejedelem. Rokon név: Fridolin. Védőszent: Friedrich (Fridericus), fríz hercegi családból származó misszionárius, majd utrechti (ma: Hollandia) püspök; a frank királyné, Judit orgyilkosokkal leszúratta, mert erkölcstelen életéért megfeddette (+838 k.). Ünnepnapja: július 18. Ugyanilyen nevű boldog … Olvass továbbFrigyes névnap

Elek, Endre névnap

Elek név eredete, névnap dátumai Az Elek név eredetéről kétféle magyarázatot ismerünk. Az egyik szerint a görög Alexiosz név latin Alexius alakjából keletkezett ( Alex). A másik magyarázat szerint az ismeretlen eredetű, régi magyar Velek személynévből származik, a mai formája a szókezdő v hang eltűnésével alakult ki. Az Elex, Elec, Elek névforma írásban először a … Olvass továbbElek, Endre névnap

Valter névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: hadintéző. Védőszent: Walter; pedagógiai pályán működött, majd Párizs környéki bencés monostorok szerzetese, utóbb apátja lett: elszántan küzdött VII. Gergely pápa eszméiért, kora nagy visszaélése, a simónia, az egyházi hivataloknak pénzen való árusítása ellen: szentté avatása utolsó példája a püspök — és nem a pápa – által végzett kanonizációnak (+1095). Ünnepnapja: … Olvass továbbValter névnap