Anikó, Anna névnap

Anikó név eredete, névnap dátumai Az Anna név Erdélyben szokásos régi becézőjéből keletkezett. Ma már önállóan használatos keresztnév. Védőszentje Boldog Pelras Anna (✝1794) a francia forradalom idején kivégzett apácák egyike. Ünnepnapja: július 17. Anikó névnap Július 26., december 22. Gyakorisága 1967-ben 1836 kislány kapta az Anikó nevet, a gyakorisági listán a 12. volt. Az 1980-as … Olvass továbbAnikó, Anna névnap

Jakab, Kristóf névnap

Jakab név eredete, névnap dátumai Bibliai (ó- és újszövetségi) név. Jelentése: aki másnak a sarkát fogja (utalás Jákob pátriárka születésére), illetve átvitt értelemben: a mást rászedő. Rokon nevek: Jákó, Jákob, Jakus, Kabos. Az Üdvözítőnek két Jakab nevű apostola volt. Az idősebb Jakab Szent János bátyja; ők ketten Szent Péterrel együtt az Úr legszűkebb, legbizalmasabb köréhez … Olvass továbbJakab, Kristóf névnap

Kincső, Kinga névnap

Kincső név eredete, névnap dátumai Újmagyar név; Jókai Mór alkotta (A jövő század regénye) ősmagyar helységnévül egy kínai ókori tartománynévnek játszi magyarrá alakításával úgy, hogy az -ő végződés felfogható nemcsak személyes névmásnak, hanem a kincs szó kicsinyítőképzőjének is. 20. századi naptárak javasolják női névül. Védőszent: Kinnia, szűz; Szent Patrik (Patricius; l. a Patrícius névcikkben!) keresztelte … Olvass továbbKincső, Kinga névnap

Dániel, Daniella névnap

Dániel név eredete, névnap dátumai A héber Daniél formából keletkezett. Az összetett névalak jelentése ’Isten a bírám’; ’Isten bírója’. Elterjedéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy a magyarságnak a kereszténység felvétele előtt volt egy eredeti személyneve, a Dan, amelynek hangzása emlékeztetett a Dániel rövidült alakjára. A XII. század elejétől vannak írásos adataink a Daniel, Danial, Danielus névforma megjelenésére … Olvass továbbDániel, Daniella névnap

Elek, Endre névnap

Elek név eredete, névnap dátumai Az Elek név eredetéről kétféle magyarázatot ismerünk. Az egyik szerint a görög Alexiosz név latin Alexius alakjából keletkezett ( Alex). A másik magyarázat szerint az ismeretlen eredetű, régi magyar Velek személynévből származik, a mai formája a szókezdő v hang eltűnésével alakult ki. Az Elex, Elec, Elek névforma írásban először a … Olvass továbbElek, Endre névnap

Henrik, Roland névnap

Henrik név eredete, névnap dátumai Germán eredetű név, amely a Haimirich alakból keletkezett. A haimi + rich tagokból összetett név elemeinek jelentése ’bekerített hely, ház’ + ’hatalmas, uralkodó’ vagy szabadabb értelmezésben ’körülkerített birtokán uralkodó’. A XII. század elejétől vannak adataink a latinos Heindricus, Heinricus, Hainricus, valamint a Henricus, Hendricus, Heidenricus névformák írásos megjelenésére a magyar … Olvass továbbHenrik, Roland névnap

Örs, Stella névnap

Örs név eredete, névnap dátumai Ómagyar név. Ugyanannak a török eredetű alapszónak a származéka — csak más képzővel — mint az Örkény. Jelentése kis férfi, kis hős. Védőszentet népies szófejtéssel vagy hangzásbeli hasonlóság alapján kap. Így lehet védőszentje kinek-kinek az őrzőangyala; ünnepnapja: október 2. Vagy: Szent Vigilius (=virrasztó, éber), trienti (Dél-Tirol) püspök, akit pogány honfitársai … Olvass továbbÖrs, Stella névnap

Dalma, Izabella névnap

Dalma név eredete, névnap dátumai Újmagyar (költői) név. Alkotója, Vörösmarty Mihály még férfinévként alkalmazza, mert alighanem a népi dalmahodott=testes, erős, vaskos szót tartja szem előtt; utóbb lesz – ugyancsak költőknél – a dal tő miatt és lágy hangzásáért nőnév. Védőszent: Domitilla.  Ünnepnapja: május 12. Dalma névnap Július 12. Izabella név eredete, névnap dátumai Az Elisabeth … Olvass továbbDalma, Izabella névnap

Lili, Nóra névnap

Lili név eredete, névnap dátumai Eredetileg az Elisabeth (=Erzsébet) angol becézője; később a liliom (latinul lilium, angolul lily) szót kezdték beleérteni. A Liliána latinos-olaszos végződéssel ellátott alak. Rokon név: Lili. Védőszent: Liliosa, egy córdobai (Hispania) polgár felesége. Abban az időben ott a mórok uralkodtak, és halálbüntetés terhe alatt tiltották a keresztény vallás gyakorlását; ők önként … Olvass továbbLili, Nóra névnap

Emese, Sarolta névnap

Emese név eredete, névnap dátumai Régi magyar személynév, amelyet a XIX-XX. században újítottak fel. Jelentése ’szoptató, anyácska’. A név alapjául szolgáló emik ’szopik’ ige ősi örökségünk az uráli korból, amely mára kihalt, a mai magyar nyelvben már nem használatos. Mai közszavaink közül az emlő ’női mell’ ugyancsak az emik ige származéka. Először a XII. században … Olvass továbbEmese, Sarolta névnap