Illés névnap

Eredete Ószövetségi próféta neve. Jelentése: Jahve az én Istenem. Rokon név: Éliás. Védőszent: A prófétáról, akiről A királyok első és második könyve szól (élt a Kr. e.-i 9. sz.-ban), július 20-án emlékezik meg az Egyház. Ugyanezen a napon meg július 4-én van a nevét viselő jeruzsálemi püspök ünnepe; hithűségéért számkivetésben halt meg (+513). Illés névnap … Olvass tovább Illés névnap

Frigyes névnap

Eredete Újkori alkotás a német Friedrich megmagyarosítására. A német név jelentése: hatalmas a maga erődítményében vagy hatalmas védelmező; népies szófejtéssel: békefejedelem. Rokon név: Fridolin. Védőszent: Friedrich (Fridericus), fríz hercegi családból származó misszionárius, majd utrechti (ma: Hollandia) püspök; a frank királyné, Judit orgyilkosokkal leszúratta, mert erkölcstelen életéért megfeddette (+838 k.). Ünnepnapja: július 18. Ugyanilyen nevű boldog … Olvass tovább Frigyes névnap

Valter névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: hadintéző. Védőszent: Walter; pedagógiai pályán működött, majd Párizs környéki bencés monostorok szerzetese, utóbb apátja lett: elszántan küzdött VII. Gergely pápa eszméiért, kora nagy visszaélése, a simónia, az egyházi hivataloknak pénzen való árusítása ellen: szentté avatása utolsó példája a püspök — és nem a pápa – által végzett kanonizációnak (+1095). Ünnepnapja: … Olvass tovább Valter névnap

Jenő névnap

Eredete Török eredetű, méltóságot jelölő név. Jelentése ’bizalmas, tanácsadó, miniszter’. Először Bíborbanszületett Konsztantinosz, bizánci császár X. századi művében fordul elő az egyik magyar honfoglaló törzs megnevezésére. A XVI. században a székelyek egyik csoportjának neveként találkozunk vele. Évszázadok alatt törzsnévből vált személynévvé. Az 1830-as években az Eugén név magyar megfelelőjeként használták. Védőszentje A latin Eugenius nevet … Olvass tovább Jenő névnap

Csaba névnap

Eredete Régi magyar személynév. Feltehetően török eredetű, jelentése ’pásztor, kóborló’ vagy ’ajándék’. Nem tartozott a népszerű nevek közé, a feledés homályába merült. A nevet Vörösmarty Mihály újította fel 1824-ben Csaba szerelme című romantikus versében. Védőszentjei Sab(b)as (✝532) a Keleten nagy tiszteletben álló, jelentős történelmi szerepű szerzetes, egy Jeruzsálem környékén levő bazilita kolostor apátja. Ünnepnapja: december … Olvass tovább Csaba névnap

Ulrik névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: öröklött birtokán uralkodó. Védőszent: Ulrich. Igen nehéz, a mi történelmünkben is jelentős időben volt Augsburg püspöke. 955-ben egyházi ruhában, de fegyver és páncél nélkül védte városát a kalandozó magyarok támadásaival szemben, és így nagy mértékben hozzájárult őseink Lech-mezei vereségéhez. A vallási életet iskola és kolostor alapításával, templomok építésével, a papság … Olvass tovább Ulrik névnap

Ottó névnap

Eredete A német Otto névből származik. Ez a név a germán Otfrid, Otmár és egyéb Ot- kezdetű nevek becézője. Az ógermán névalak Audo, később Odo vagy Otho formában fordul elő. Az Ot-, Od- névelem eredeti írásmódja auda, jelentése ’birtok, gazdagság, vagyon’. Védőszentjei Szent Ottó (✝1120) olasz katona, aki remeteként fejezte be életét. Ünnepnapja: március 23. … Olvass tovább Ottó névnap

László névnap

Eredete A szláv Vladiszláv névből fejlődött Ladiszló, Ladszló, Lacló alakokon keresztül. Az eredeti szláv név jelentése ’hatalom és dicsőség’. Védőszentje Hazánkban a László nevet Szent László királyunk terjesztette el, aki feltehetőleg lengyel származású édesanyjától kapta. I. László király (1045–1095) uralkodása alatt szigorú törvényeket hozott, melyek megerősítették a központi hatalmat, növelték a királyi jövedelmet és helyreállították … Olvass tovább László névnap

Vilmos névnap

Eredete Germán eredetű név. A germán Wilhelm latinosított Vilhelmus ~ Villemus alakjából keletkezett. Az összetett név elemeinek jelentése wil ’akarat’ + helm ’védelem’, más értelmezésben ’erős akaratú védelmező’. Pápai Páriz Ferenc szótárának Bod Péter által bővített, 1767-es kiadásban a Vilhelmus, Gvilielmus: Vilmos, Viliám egyeztetést találjuk. A XII. század elejétől vannak adataink a Vilhelmus, Vilelmus, Villenus … Olvass tovább Vilmos névnap

Iván névnap

Eredete A János név régi magyar alakváltozata. A János a héber–latin Johannes alak Joanes, Joános formájából jött létre. A Joános további változásával a Jovános, Ivános formából keletkezett az Iván. Az ilyen típusú hangfejlődés nem volt ritka a régi magyar nyelvben, a szó eleji jo, ju hangkapcsolatból más szavakban is keletkezett i hang. Például az inkább … Olvass tovább Iván névnap