Izsó névnapja

Eredete A régiségben elsősorban az Ézsau (ószövetségi név; jelentése: szőrös) alakváltozataként szerepel; de rövidülése (becézője) az Izsák és a József neveknek is. Izsó névnap Augusztus 26.

Bertalan névnapja

Eredete Arameus eredetű bibliai név, melynek görög formája Bartholomaiosz. Jelentése arameus nyelven ’Tolmai fia’. Védőszentje Szent Bertalan a 12 apostol egyike. Hosszú ideig Jemen tartományban Boldog-Arábiában hirdette az evangéliumot, majd Ázsiában, Likaoniában. Végül Örményországba ment igét hirdetni. Itt halt vértanúhalált Albanopolisz városában. Ünnepnapja: augusztus 24. Bertalan névnap Augusztus 24. Gyakorisága A név használatáról már a XVI. … Olvass tovább Bertalan névnapja

Bence névnapja

Eredete A latin Vincentius névből ered, melynek jelentése ’győztes’, és ugyanannak a vinco, vincere igének a származéka, mint a Viktor. A Vincentius alaktól a Vincéig könnyen eljutunk, hiszen tudjuk, hogy a latin nevek legtöbbje -ius,-us toldalékra végződik. A név a magyar nyelvben elveszíti ezt a végződését, például Aurélius > Aurél; Fabianus > Fábián; Florianus > … Olvass tovább Bence névnapja

István névnapja

Eredete Görög eredetű név. Alapja a sztéphanosz szó, amelynek jelentése ’koszorú’, ’virágkoszorú’. A nevek egyik gyakori típusát képviseli: költői névnek vagy kívánságnévnek tekinthetjük. A görög nevek általában latin (Stephanus) vagy szláv (Stefán) közvetítéssel jutottak el hozzánk. De a német Stephan alaknak is része volt a régi magyar Estefán ~ Istefán név kialakulásában, amelyből a mai … Olvass tovább István névnapja

Huba névnapja

Eredete Ősmagyar név. Jelentése megfejtetlen. Védőszent: Hypatius, püspök, akit a ,,képromboló” Izauriai (Szír) Leó császár idején a szentképek tiszteletéről szóló katolikus tanítás miatt kínoztak halálra (+730/40 k.). Ünnepnapja: aug. 29. Szent püspök ama másik Hypatius is, akit a nicaeai I. egyetemes zsinatról (325) hazafelé utaztában az eretnekek agyonköveztek. Ünnepnapja: nov. 14. Huba névnap Augusztus 19.

Jácint névnapja

Eredete Görög eredetű mondai személynév. A virág is erről a személyről van elnevezve. Védőszent: Hyacinthus; lengyel nemesi család sarja; már mint krakkói kanonok egy római zarándoklata alkalmával belépett a domonkos rendbe, maga a rendalapító öltöztette be; számos kolostor alapításával ő szervezte meg rendjét Lengyelországban (+1257). Ünnepnapja: augusztus 17. Van egy ilyen nevű római vértanú is; … Olvass tovább Jácint névnapja

Ábrahám névnapja

Az Árbrahám név egy nagyon régi név mely az Ószövetségre eredeztethető vissza. Több jelentése is van, ez lehet a bőség atyája vagy felséges atya. Több rokon neve is, ezek közül kettőt tartunk fontosnak, ezek pedig nem más mint az Ibrány és az Ábris. Védőszentje az Ábrahám, akit példaképként tartanak a keresztények számon. A Bibliában “atyja … Olvass tovább Ábrahám névnapja

Ipoly névnapja

Eredete A hippolit név rövidített alakja. Görög eredetű név. Jelentése.: a lovakat kifogó, eloldozó. Rokon név: Ipoly. Védőszent: Hippolytus, vértanú. Kiváló egyházi író; I. Calixtus pápa megválasztásakor szakadást okozott, és így ő az első ellenpápa; a 235. évben kitört egyházüldözés idején az említett pápa második utódát is, meg őt is Szardíniába száműzték; ott kibékült az Egyház … Olvass tovább Ipoly névnapja

Lőrinc névnapja

Eredete Latin eredetű név. Jelentése: babérkoszorúval díszített, ill. Laurentum városából való. A név latin eredetijének, a Laurentiusnak nagy viselői közül választható védőszent. Ezek közül a legkiemelkedőbb a római egyház büszkesége, Szent Lőrinc vértanú. Szerpap volt és az egyház vagyonkezelője. Az üldözés kitörésekor szétosztotta az egyház értékeit a szegények között, és amikor az egyház kincseit követelték … Olvass tovább Lőrinc névnapja

Lehel névnapja

Eredete Magyar eredetű név, a jelentése a szó maga Az ősmagyar Lél névnek először a Mátyás-korabeli történetírónál, Bonfininál felbukkanó (de talán egy régebbi alakjára emlékező) változata. A múlt század a hitelesebb Lél helyett ezt az alakot népszerűsítette. Védőszent: Lullus, Szent Bonifác honfitársa, kedves tanítványa és munkatársa a németországi térítő munkában, utóbb mainzi érsek. Lehel névnap … Olvass tovább Lehel névnapja