Rafael névnap

Eredete Ószövetségi név. Jelentése: Isten meggyógyít. Rokon nevek: Ráfis, Rofaly. Védőszent a főangyal, aki a Szentírásban, Tóbiás könyvében így jelöli meg hivatását: ,,Én Ráfáel angyal vagyok, egy a hét közül, akik az Úr előtt állunk” (Tób 12, 15.). Ünnepnapja: szeptember 29. Rafael névnap Júnis 20., szeptember 29.

Gyárfás névnap

Eredete Görög eredetű név, amely latin közvetítéssel jutott hozzánk, és ilyen magyaros hangzású alakot öltött. Jelentése idős férfi, illelletve akire hosszú élet vár. Rokon név: Járfás. Védőszent: Gervasius, ikertestvérével, Protasiusszal együtt ókeresztény vértanúk; egyéniségükről és haláluk körülményeiről semmi hiteles adat nincs. Ám Szent Ambrus találta meg tetemeiket, és azokról a csodákról, amelyek sírjuknál történtek, nem … Olvass tovább Gyárfás névnap

Jusztin névnap

Eredete Latin eredetű név, a Justus továbbképzése. Védőszent: Justinus, a filozófus és vértanú, az Egyház első hitvédője; mint az igazságra szomjas ifjú tanulmányozta az összes bölcseleti iskolák tanait, míg a keresztény hitben ,,az egyetlen megbízható és használható” filozófiát meg nem találta. Hiteles egykorú akták bizonyítják, hogy hitéért szenvedett vértanúságot. Ünnepnapja: június 1. Justinus volt Szent … Olvass tovább Jusztin névnap

Vazul névnap

Eredete A Vászoly név egy hajdani írásos formájából helytelen, téves olvasással keletkezett név.  Eredetében azonos a Bazil névvel, csakhogy ez szláv közvetítéssel hozzánk került változatból alakult, magyarosodott. Védőszent a Bazil név rovatában említett Nagy Szent Vazulon kívül az ő hasonló nevű édesatyja. Igazán szent család feje volt; az Egyház a szentek között tiszteli édesanyját, feleségét … Olvass tovább Vazul névnap

Villő névnap

Eredete Újmagyar név Kodály Zoltán 1925-ben alkotott gyermekkórusának címe nyomán. A villőzés (a szó eredete ismeretlen) magyar népszokás; iskolás leányok feldíszített fűzfaágakkal járják be a falut, és a házaknál énekelnek. Védőszent: Cantianilla. Ünnepnapja: máj. 31. Villő névnap Május 31.

Barnabás névnap

Eredete Arámi eredetű bibliai név. Jelentése ’a vigasztalás fia’. A Bibliában a következő szerepel Barnabás eredeti nevével kapcsolatban: „József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (a mi megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás fia), Lévita, származása szerint ciprusi.” (Csel. 4,36.) Van olyan feltevés, mely szerint a név jelentése ’a profétálás fia’ vagy ’Nebó fia’. Védőszentje Szent … Olvass tovább Barnabás névnap

Félix névnap

Eredete Latin eredetű név. Jelentése: boldog, szerencsés. Rokon név: Felicián. Védőszentek lehetnek azok, akik a Bódog név rovatában találhatók. Ezeken kívül I., illetve II. Szent Felix, pápa (+273; ünnepnapja: május 30., illetve +492; ü.: március 1.), Szent Felix, Zürich városának patrónusa vértanú (+300 k.; ünnepnapja: szeptember 11.) és Cantalicei Szent Felix, a jámbor kapucinus alamizsnagyűjtő … Olvass tovább Félix névnap

Medárd névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: hatalmas és merész. Védőszent az ezt a nevet viselő noyoni (Párizstól északkeletre) püspök; a pogányság erejét ezen a területen végérvényesen megtörte (+561 e.). Ünnepnapja: június 8. Medárd névnap Június 8.

Róbert névnap

Eredete A német Robert névből ered, ennek pedig a germán Hródbert az alapja. A név jelentése ’fényes hírnév’, tehát két szó összetételéből keletkezett. Első tagja a ’hírnév, dicsőség, dicső’ jelentésű hród ~ hroud, második tagja a -bert ~ -berht, melynek jelentése ’fényes’. Több ilyen utótagú német eredetű nevet találhatunk a magyar nyelvben, például az Albert, … Olvass tovább Róbert névnap

Bulcsú névnap

Eredete Ősmagyar név. Elemileg azonos mai búcsú szavunkkal, és rokon a bocsát, bocsánat szavakkal. Jelentése: (vért) bocsátó (ti. a vérszerződésben). Védőszent: Solutor (=oldó, bocsátó), vértanú katona, a híres thébaiszi légió (l. a Móric névcikkben!) tagja (+302 u.). Ünnepnapja: november 20. Vagy: Ugyanabban az időben Ravennában egy másik Szent Solutor, vértanú. Ünnepnapja: november 13. Bulcsú névnap … Olvass tovább Bulcsú névnap