Orbán névnap

Eredete Latin eredetű név. Jelentés: városi, tehát művelt. Rokon nevek: Oros, Urbán. Az Urbanus nevű védőszentek közül a pápák a legismertebbek. Így I. Szent Orbán, pápa (+230), ünnepnapja: május 25.; II. Boldog Orbán, pápa, előbb Szent Brúnó tanítványa, majd clunyi (l. a Hugó névcikkben!) szerzetes; két nagy mű fűződik nevéhez: VII. Szent Gergely pápa harcának … Olvass tovább Orbán névnap

Dezső névnap

Eredete A latin Desiderius alakból származik. A desiderium főnév óhajtást, hiányérzetet jelent, így a név jelentése ’óhajtott, kívánt (gyermek)’. A latin név kiejtése a régi magyar nyelvben Dezsidérius volt. Ez a névalak megrövidült, és -ő kicsinyítő képzőt kapott. A Desiderius név legkorábban a XI. század második feléből származó írásokban jelenik meg. A Dezső név Deseu … Olvass tovább Dezső névnap

Konstantin névnap

Eredete Latin eredetű név. Jelentése: Constantius családjához tartozó; e név alapszaváé pedig: szilárd, állhatatos. Rokon neve: Szilárd. Védőszent: Constantinus, angol király; felesége halála után bencés lett, és a skótok térítése közben szenvedett vértanúságot (+556 v. 576 k.). Ünnepnapja: március 11. Ugyanezt a nevet viselte ebben a században a Frank Birodalomban levő Gap városának szentéletű püspöke; … Olvass tovább Konstantin névnap

Paszkál névnap

Eredete Zsidó eredetű szó latin képzővel. Jelentése: húsvéti. A név azonban teljességgel keresztény név. Védőszentek: I. Szent Paschalis, pápa; felkutattatta Szent Cecília és más vértanúk testét a katakombákban, nagylelkűen támogatta a templomokat, kolostorokat és a kórházakat (+824). Ünnepnapja: február 11. és május 14. Más: Baylon Szent Paschalis; előbb pásztor volt, majd ferences testvérként teljesített egyszerű … Olvass tovább Paszkál névnap

Bonifác névnap

Eredete Latin eredetű név. Jelentése: jó sorsot ígérő. Rokon név: Bónis. Védőszent: Bonifác (Bonifatius), a németek angolszász származású apostola, vértanú; fuldai sírja a német katolicizmus lelki központja (+754). Ünnepnapja: június 5. Védőszentje lehet az a Bonifatius vértanú is, akinek nevét a pápa adta az előbb említett püspöknek; római volt, de Tarsusban, Szent Pál szülővárosában szenvedett … Olvass tovább Bonifác névnap

Pongrác névnap

Eredete Görög eredetű név. Jelentése: mindenen uralkodó. Rokon név: Pongor. Védőszent: Pancratius, római gyermek-vértanú; a népies meteorológiában az első ,,fagyosszent” (+ vsz. 304). Ünnepnapja: máj. 12. Pongrác névnap Május 12.

Ferenc névnap

Eredete A latin Franciscus név rövidüléséből származik, ez pedig az olasz Francesco alak egyházi latinosítása. A magyar nyelvbe a német Franz név közvetítésével került. A név jelentése a ’francia’ vagy ’frank’ népnév. Magának a frank szónak is ismerjük a jelentését, amely ‘merész, szókimondó, őszinte’. A Franciskus név először írásban a XIII. század közepén fordul elő … Olvass tovább Ferenc névnap

Mihály névnap

Eredete Héber eredetű név. A héber Mikaél összetett szó, amelynek második tagja az éli ’isten’ jelentésű szóból rövidült. A teljes név jelentése magyarul ’Istenhez hasonló’ vagy ’Ki olyan, mint az Isten?’. Pápai Páriz Ferenc Bod Péter által bővített 1767-ben kiadott szótárában a Michaël: Mika, Minka, Mikó, Mika, Mikhál, Mihály egyeztetést találjuk. Védőszentje Szent Mihály arkangyal … Olvass tovább Mihály névnap

Zsigmond névnap

Eredete A germán eredetű Siegesmund, Sigmund, Sigismund névből származik. ’Győzelmes védő’ jelentését a két összetételi tagból tudjuk levezetni: ónémet sieg ’győzelem’ + munt ’védelem’. Védőszentje Zsigmond (516–524) burgundiai király. Az arianizmusból tért katolikus hitre. Megalapította az agaunumi Szent Móric-kolostort, és segítette országában a kereszténység meghonosodását. Ünnepe már a Pray-kódexben megjelenik. A középkor végén főleg a … Olvass tovább Zsigmond névnap

Péter névnap

Eredete A görög Petrosz név latinosított Petrus formájából rövidüléssel keletkezett. A név alapjául szolgáló petra szó jelentése ’kő’. Egyesek szerint Petrosz a héber kepha ’kőszikla’ jelentésű szó görög fordítása. Mások szerint viszont a jelentése ’orvos, gyógyító; jövendőmondó’. Pápai Páriz Ferenc szótárának Bod Péter által bővített 1767-es kiadásában a Petrus: Pénter, Pétur, Péter egyeztetést találjuk. Amit … Olvass tovább Péter névnap