Magdolna névnap

Eredete A Magdaléna magyar alakváltozata. Héber eredetű bibliai név. A név jelentése ’Magdala városából való nő’. A Mária Magdaléna ’Magdalából való Mária’ jelzős szerkezetből vált ki és önállósult. A város neve arameus eredetű, jelentése ’torony, bástya’. Az Árpád-kori oklevelekben a név Magdalina és Magdalena formában fordult elő. Védőszentjei A bibliai Magdalai Mária, akiből Jézus hét … Olvass tovább Magdolna névnap

Hella névnap

Eredete A Helena és a Helga név német alakváltozata, valamint egy ógermán istennő neve. A Helga név egyik változata. Hella névnap Május 22.

Gizella névnap

Eredete A bizonytalan eredetű német Gisela névből származik, és valószínűleg az ónémet gisal ’túsz, zálog’ jelentésű szóból keletkezett. A név utolsó mássalhangzójának megnyúlása a magyar -ella végű nevek vagy az osztrák Gisella alak hatására történt. Első írásos említései a X. század végéről származnak. A névnek igen sokféle változata fordult elő az Árpád-korban, így: Gisela, Geizla, … Olvass tovább Gizella névnap

Valéria névnap

Eredete A latin eredetű Valér férfinév női párja. A Valér a Valerius nemzetségnév rövidülésével keletkezett. A név alapjául szolgáló valere közszó jelentése ’erős, egészséges’. Védőszentje Valeria (✝62?) a legenda szerint Szent Vitalis felesége. Ünnepnapja: április 28. Valéria névnap Április 28., június 5., december 9. Gyakorisága 1967-ben 426 kislány kapta a Valéria nevet. A következő évtizedekben … Olvass tovább Valéria névnap

Zita névnap

Eredete A Zita név származtatása többféle. Egyes magyarázatok szerint a ’termékenység, szerencse, boldogság’ jelentésű Felicitás női név német rövidüléséből keletkezett. De az is lehet, hogy a latin Cita ’sebes, gyors’ név átvétele a németben. Egy harmadik magyarázat szerint a név a ’leány’ jelentésű olasz népnyelvi zita szóból származik. A magyarba a német nyelvből került át. … Olvass tovább Zita névnap

Emma névnap

Eredete Germán eredetű név. Más alakváltozataival, az Irma, Erma nevekkel együtt Ermin ~ Irmin germán isten nevéből származik. A ’nagy, univerzális’ jelentésű Erm-, Irm- névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és az Emma ennek rövidülése. Más feltevések szerint a germán hermion néptörzs nevéből származik. Védőszentjei Emma grófné (✝1040?), aki megözvegyülve birtokait szegényházak és templomok … Olvass tovább Emma névnap

Ida névnap

Eredete Germán eredetű név. Önálló névként a jelentése ’tevékeny, serény’. A németben az Ida-, Idu- kezdetű, többnyire ma már nem használatos, összetett nevek rövidülése is, például Idaberga. Védőszentjei Herzfeldi (Westfalen) Szent Ida (✝825?) Ekbert szász herceg felesége, öt gyermek anyja. Özvegységében vagyonát szétosztotta a szegények között, Herzfeldben zárdát alapított. Itt nyugszik, sírja ma is zarándokhely. … Olvass tovább Ida névnap

Auguszta névnap

Eredete Az Augustus név nőnemű formája. Rokon név: Augusztina. Védőszent: Augusta, egy népvándorlás korabeli német fejedelem legendás leánya; pogány atyja Észak-Itáliában üldözte a keresztényeket; amikor megtudta, hogy leánya keresztény hitre tért, sokféleképp megkínoztatta és kivégeztette; a vértanút a Velence közelében levő Saravalléban emberemlékezet óta védőszentként tisztelik. Ünnepnapja: március 27. és 29. Auguszta névnap Március 29., … Olvass tovább Auguszta névnap

Hajnalka névnap

Eredete A XIX. század első felében alkották a hajnal szóból. Az 1830-as években nagyon divatos volt, sokszor kicsinyítő képző nélkül, Hajnal alakban is használták. Védőszentje Aurea (✝666), másként Aurora párizsi apátnő. Ünnepnapja: október 4. Hajnalka névnap Március 27., június 19., október 4. Gyakorisága A korábbi évszázadok 25 leggyakoribb nevet tartalmazó statisztikáiban nem szerepel. 1967-ben 521 … Olvass tovább Hajnalka névnap

Emőke névnap

Eredete A régi magyar nyelvben jelentéssel bíró szó (=kis csecsemő), amelyet valószínüleg Gárdonyi Géza alkalmaz elsőként leánynévül A láthatatlan ember c. regényében. Védőszent: a szeplőtelenül fogantatott Boldogságos Szűz: Immaculata. Ünnepnapja: dec. 8. Emőke névnap Március 22., december 8.