Ilona névnapja

Eredete A Helena névből származik. A görög Helené jelentésére kétféle magyarázatot ismerünk. Az egyik a héliosz ’nap’ szóhoz kapcsolódik, a másik a szelené ’hold’ szó származéka. Hogy az utóbbi jelentés is szerepet játszhatott a névadásban, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a női szépséget az ókorban a Holdnak tulajdonították. A görög szó legpontosabb magyar megfelelője … Olvass tovább Ilona névnapja

Mária névnapja

mária névnap képeslap

Eredete A héber Mirjam névnek a görög és latin bibliafordítások szövegében módosult alakja. A fejlődés sora: Mirjam, Mariam, Maria. Jelentése ismeretlen, számos próbálkozás történt a megfejtésére. Magyarázták ’úrnő’, ’szépség’, ’reménység’, ’Isten kedveltje’ jelentéssel. A héber nyelvet tanító iskolákban a ’keserű’ jelentésű mira szóval hozták összefüggésbe, így értelmezte Ilosvai Selymes Péter, XVI. századi énekköltőnk is: Jézus … Olvass tovább Mária névnapja

Klára névnapja

Eredete Latin eredetű név. Az alapjául szolgáló clarus, clara melléknév jelentése ’világos, ragyogó, fényes; híres, kitűnő’. Az Árpád-korban ismert és kedvelt név volt. Írásban a XIII. század elejétől említik, Clara formában. Védőszentje Assisi Szent Klára (?1193–1253) Szent Ferenc honfitársa, a ferences rend női ágának, a klarissza rendnek a megalapítója. A hímzőnők, mosónők, varróleányok, vasalónők védőszentje. … Olvass tovább Klára névnapja

Emőd névnapja

Eredete Ómagyar név. Jelentése: kis csecsemő. Védőszent: Emygdius, az itáliai Ascoli püspöke, vértanú (+303 v. 304). Ünnepnapja: aug. 5. Emőd névnap Augusztus 9.

Ibolya névnapja

Eredete Magyar névalkotással keletkezett a hasonló nevű virágnévből, amely a latin viola szóból származik. Ennek régi magyar alakváltozata az ivola ~ ivolya. Belőle alakult ki az ibolya szó. A viola és az ibolya szó jelentésének elkülönülése csak a XIX. század második felében következett be. Addig különféle illatos virágok megnevezésére szinonimaként használták a két szót. Az … Olvass tovább Ibolya névnapja

Krisztina névnapja

Eredete Görög eredetű név, amely a khriszma ’olaj, kenet’ jelentésű szóra vezethető vissza. Ehhez kapcsolódik Jézus görög neve, a Khrisztosz is, amelynek jelentése ’felkent’, azaz a szentelt olajjal megjelölt uralkodó. Követőit latinul Christianusoknak, magyarul Krisztushoz tartozónak nevezték. Ebből lett nyelvünkben a keresztén ~ keresztény ~ keresztyén közszó. A latin Christianus névből keletkezett a Keresztély és … Olvass tovább Krisztina névnapja

Hermina névnapja

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: a hadhoz tartozó nő, katona. A férfi Herman szó női megfelelője. Vö. Ármin. Védőszent: a premontrei rendben a Boldogságos Szűzzel való misztikus kapcsolata miatt József melléknevet kapott Szent Hermann; ő írta az első Jézus Szíve éneket (+1241 ?). Ünnepnapja: ápr. 7. Hermina névnap Augusztus 3.

Boglárka névnapja

Eredete Új keletű magyar név, amely az elavulóban lévő boglár szó felújításával keletkezett. Jelentése ’ékköves vagy ötvösmunkával díszített gomb, csat vagy ékszer’. A boglárka közszóként egy ismert növénynemzetség (Ranunculus) megnevezése. A név létrejöttében és népszerűvé válásában valószínűleg mindkét szó jelentésének szerepe volt. Védőszentje Anthusa (✝280) előkelő származású kis-ázsiai hölgy, aki Valerianus császár idején szenvedett üldözést … Olvass tovább Boglárka névnapja