Csaba névnap

Eredete Régi magyar személynév. Feltehetően török eredetű, jelentése ’pásztor, kóborló’ vagy ’ajándék’. Nem tartozott a népszerű nevek közé, a feledés homályába merült. A nevet Vörösmarty Mihály újította fel 1824-ben Csaba szerelme című romantikus versében. Védőszentjei Sab(b)as (✝532) a Keleten nagy tiszteletben álló, jelentős történelmi szerepű szerzetes, egy Jeruzsálem környékén levő bazilita kolostor apátja. Ünnepnapja: december … Olvass tovább Csaba névnap

Ulrik névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: öröklött birtokán uralkodó. Védőszent: Ulrich. Igen nehéz, a mi történelmünkben is jelentős időben volt Augsburg püspöke. 955-ben egyházi ruhában, de fegyver és páncél nélkül védte városát a kalandozó magyarok támadásaival szemben, és így nagy mértékben hozzájárult őseink Lech-mezei vereségéhez. A vallási életet iskola és kolostor alapításával, templomok építésével, a papság … Olvass tovább Ulrik névnap

Ottó névnap

Eredete A német Otto névből származik. Ez a név a germán Otfrid, Otmár és egyéb Ot- kezdetű nevek becézője. Az ógermán névalak Audo, később Odo vagy Otho formában fordul elő. Az Ot-, Od- névelem eredeti írásmódja auda, jelentése ’birtok, gazdagság, vagyon’. Védőszentjei Szent Ottó (✝1120) olasz katona, aki remeteként fejezte be életét. Ünnepnapja: március 23. … Olvass tovább Ottó névnap

László névnap

Eredete A szláv Vladiszláv névből fejlődött Ladiszló, Ladszló, Lacló alakokon keresztül. Az eredeti szláv név jelentése ’hatalom és dicsőség’. Védőszentje Hazánkban a László nevet Szent László királyunk terjesztette el, aki feltehetőleg lengyel származású édesanyjától kapta. I. László király (1045–1095) uralkodása alatt szigorú törvényeket hozott, melyek megerősítették a központi hatalmat, növelték a királyi jövedelmet és helyreállították … Olvass tovább László névnap

Vilmos névnap

Eredete Germán eredetű név. A germán Wilhelm latinosított Vilhelmus ~ Villemus alakjából keletkezett. Az összetett név elemeinek jelentése wil ’akarat’ + helm ’védelem’, más értelmezésben ’erős akaratú védelmező’. Pápai Páriz Ferenc szótárának Bod Péter által bővített, 1767-es kiadásban a Vilhelmus, Gvilielmus: Vilmos, Viliám egyeztetést találjuk. A XII. század elejétől vannak adataink a Vilhelmus, Vilelmus, Villenus … Olvass tovább Vilmos névnap

Iván névnap

Eredete A János név régi magyar alakváltozata. A János a héber–latin Johannes alak Joanes, Joános formájából jött létre. A Joános további változásával a Jovános, Ivános formából keletkezett az Iván. Az ilyen típusú hangfejlődés nem volt ritka a régi magyar nyelvben, a szó eleji jo, ju hangkapcsolatból más szavakban is keletkezett i hang. Például az inkább … Olvass tovább Iván névnap

Paulina névnap

Eredete A Paula továbbképzése. Védőszent: Paulina, Szent Paula leánya; gyermekkorában került Betlehembe, és nénjének vezetésével járta az életszentség útját; halála évét nem tudjuk. Ünnepnapja: február 20. és június 1. Vagy: Boldog Paulina, német reklúza (olyan nő, aki cellába zárkózva szolgálja Istent; +1107). Ünnepnapja: március 14. Paulina névnap Június 22.

Rafael névnap

Eredete Ószövetségi név. Jelentése: Isten meggyógyít. Rokon nevek: Ráfis, Rofaly. Védőszent a főangyal, aki a Szentírásban, Tóbiás könyvében így jelöli meg hivatását: ,,Én Ráfáel angyal vagyok, egy a hét közül, akik az Úr előtt állunk” (Tób 12, 15.). Ünnepnapja: szeptember 29. Rafael névnap Júnis 20., szeptember 29.

Gyárfás névnap

Eredete Görög eredetű név, amely latin közvetítéssel jutott hozzánk, és ilyen magyaros hangzású alakot öltött. Jelentése idős férfi, illelletve akire hosszú élet vár. Rokon név: Járfás. Védőszent: Gervasius, ikertestvérével, Protasiusszal együtt ókeresztény vértanúk; egyéniségükről és haláluk körülményeiről semmi hiteles adat nincs. Ám Szent Ambrus találta meg tetemeiket, és azokról a csodákról, amelyek sírjuknál történtek, nem … Olvass tovább Gyárfás névnap

Jusztin névnap

Eredete Latin eredetű név, a Justus továbbképzése. Védőszent: Justinus, a filozófus és vértanú, az Egyház első hitvédője; mint az igazságra szomjas ifjú tanulmányozta az összes bölcseleti iskolák tanait, míg a keresztény hitben ,,az egyetlen megbízható és használható” filozófiát meg nem találta. Hiteles egykorú akták bizonyítják, hogy hitéért szenvedett vértanúságot. Ünnepnapja: június 1. Justinus volt Szent … Olvass tovább Jusztin névnap