Henrik, Roland névnap

Henrik név eredete, névnap dátumai Germán eredetű név, amely a Haimirich alakból keletkezett. A haimi + rich tagokból összetett név elemeinek jelentése ’bekerített hely, ház’ + ’hatalmas, uralkodó’ vagy szabadabb értelmezésben ’körülkerített birtokán uralkodó’. A XII. század elejétől vannak adataink a latinos Heindricus, Heinricus, Hainricus, valamint a Henricus, Hendricus, Heidenricus névformák írásos megjelenésére a magyar … Olvass továbbHenrik, Roland névnap

Örs, Stella névnap

Örs név eredete, névnap dátumai Ómagyar név. Ugyanannak a török eredetű alapszónak a származéka — csak más képzővel — mint az Örkény. Jelentése kis férfi, kis hős. Védőszentet népies szófejtéssel vagy hangzásbeli hasonlóság alapján kap. Így lehet védőszentje kinek-kinek az őrzőangyala; ünnepnapja: október 2. Vagy: Szent Vigilius (=virrasztó, éber), trienti (Dél-Tirol) püspök, akit pogány honfitársai … Olvass továbbÖrs, Stella névnap

Jenő névnap

Eredete Török eredetű, méltóságot jelölő név. Jelentése ’bizalmas, tanácsadó, miniszter’. Először Bíborbanszületett Konsztantinosz, bizánci császár X. századi művében fordul elő az egyik magyar honfoglaló törzs megnevezésére. A XVI. században a székelyek egyik csoportjának neveként találkozunk vele. Évszázadok alatt törzsnévből vált személynévvé. Az 1830-as években az Eugén név magyar megfelelőjeként használták. Védőszentje A latin Eugenius nevet … Olvass továbbJenő névnap

Dalma, Izabella névnap

Dalma név eredete, névnap dátumai Újmagyar (költői) név. Alkotója, Vörösmarty Mihály még férfinévként alkalmazza, mert alighanem a népi dalmahodott=testes, erős, vaskos szót tartja szem előtt; utóbb lesz – ugyancsak költőknél – a dal tő miatt és lágy hangzásáért nőnév. Védőszent: Domitilla.  Ünnepnapja: május 12. Dalma névnap Július 12. Izabella név eredete, névnap dátumai Az Elisabeth … Olvass továbbDalma, Izabella névnap

Lili, Nóra névnap

Lili név eredete, névnap dátumai Eredetileg az Elisabeth (=Erzsébet) angol becézője; később a liliom (latinul lilium, angolul lily) szót kezdték beleérteni. A Liliána latinos-olaszos végződéssel ellátott alak. Rokon név: Lili. Védőszent: Liliosa, egy córdobai (Hispania) polgár felesége. Abban az időben ott a mórok uralkodtak, és halálbüntetés terhe alatt tiltották a keresztény vallás gyakorlását; ők önként … Olvass továbbLili, Nóra névnap

Amália névnap

Eredete Akárcsak a rokon nevek: Alma, Elma, Melina — az Amalberga becéző rövidülése. Germán eredetű név, az Amalberga becéző formája; ez utóbbi jelentése: védelmező a küzdelemben. A rövidült név latin szó is; jelentése: kegyes, tápláló. Rokon nevek: Amália, Elma, Melina. Védőszentek: Július 10-én két Szent Amalberga (Amália) ünnepe is van; mindketten a mai Belgiumban, illetve … Olvass továbbAmália névnap

Lukrécia névnap

Eredete Etruszk eredetű római nemzetségnév nőnemű formája. A latinban a lucrum (=nyereség) szóval szokás — afféle népi szófejtés módjára — kapcsolatba hozni, és így jelentése szabadon fordítva: megnyerő, vonzó. Védőszent: Lucretia, mohamedánból kereszténnyé lett córdobai (Hispania) szűz; a keresztényüldöző mórok lefejezték (+859). Ünnepnapja: március 15. Lukrécia névnap Július 9.

Ellák névnap

Eredete Attila hun uralkodó fiának neve meghonosult téves olvasatban (legalábbis a név á-ja — é helyett — okvetlenül téves). Jelentése első, fő, fejedelem. Védőszent: Gerlach, lovag; felesége hirtelen halálának hatása alatt vezeklő életmódot kezdett (+1177 k.). Ünnepnapja: január 5. Ellák névnap Július 8.

Apollónia névnap

Eredete Az Apollonius férfinév női (nőnemű végződésű) párja. Rokon nevek: Apalin, Apolka, Pólika, Polla. Védőszent: Apollonia, alexandriai vértanú szűz; a csőcselék a keresztény hit iránti gyűlöletből bántalmazta, fogait kiverte; majd azzal fenyegették, hogy elevenen megégetik, de ő kitépte magát a kezük közül, és a máglyára vetette magát (+248/49). Ünnepnapja: február 9. Apollónia névnap Július 7.

Csaba névnap

Eredete Régi magyar személynév. Feltehetően török eredetű, jelentése ’pásztor, kóborló’ vagy ’ajándék’. Nem tartozott a népszerű nevek közé, a feledés homályába merült. A nevet Vörösmarty Mihály újította fel 1824-ben Csaba szerelme című romantikus versében. Védőszentjei Sab(b)as (✝532) a Keleten nagy tiszteletben álló, jelentős történelmi szerepű szerzetes, egy Jeruzsálem környékén levő bazilita kolostor apátja. Ünnepnapja: december … Olvass továbbCsaba névnap