Klára névnapja

Eredete Latin eredetű név. Az alapjául szolgáló clarus, clara melléknév jelentése ’világos, ragyogó, fényes; híres, kitűnő’. Az Árpád-korban ismert és kedvelt név volt. Írásban a XIII. század elejétől említik, Clara formában. Védőszentje Assisi Szent Klára (?1193–1253) Szent Ferenc honfitársa, a ferences rend női ágának, a klarissza rendnek a megalapítója. A hímzőnők, mosónők, varróleányok, vasalónők védőszentje. … Olvass tovább Klára névnapja

Lőrinc névnapja

Eredete Latin eredetű név. Jelentése: babérkoszorúval díszített, ill. Laurentum városából való. A név latin eredetijének, a Laurentiusnak nagy viselői közül választható védőszent. Ezek közül a legkiemelkedőbb a római egyház büszkesége, Szent Lőrinc vértanú. Szerpap volt és az egyház vagyonkezelője. Az üldözés kitörésekor szétosztotta az egyház értékeit a szegények között, és amikor az egyház kincseit követelték … Olvass tovább Lőrinc névnapja

Emőd névnapja

Eredete Ómagyar név. Jelentése: kis csecsemő. Védőszent: Emygdius, az itáliai Ascoli püspöke, vértanú (+303 v. 304). Ünnepnapja: aug. 5. Emőd névnap Augusztus 9.

Ibolya névnapja

Eredete Magyar névalkotással keletkezett a hasonló nevű virágnévből, amely a latin viola szóból származik. Ennek régi magyar alakváltozata az ivola ~ ivolya. Belőle alakult ki az ibolya szó. A viola és az ibolya szó jelentésének elkülönülése csak a XIX. század második felében következett be. Addig különféle illatos virágok megnevezésére szinonimaként használták a két szót. Az … Olvass tovább Ibolya névnapja

Krisztina névnapja

Eredete Görög eredetű név, amely a khriszma ’olaj, kenet’ jelentésű szóra vezethető vissza. Ehhez kapcsolódik Jézus görög neve, a Khrisztosz is, amelynek jelentése ’felkent’, azaz a szentelt olajjal megjelölt uralkodó. Követőit latinul Christianusoknak, magyarul Krisztushoz tartozónak nevezték. Ebből lett nyelvünkben a keresztén ~ keresztény ~ keresztyén közszó. A latin Christianus névből keletkezett a Keresztély és … Olvass tovább Krisztina névnapja

Hermina névnapja

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: a hadhoz tartozó nő, katona. A férfi Herman szó női megfelelője. Vö. Ármin. Védőszent: a premontrei rendben a Boldogságos Szűzzel való misztikus kapcsolata miatt József melléknevet kapott Szent Hermann; ő írta az első Jézus Szíve éneket (+1241 ?). Ünnepnapja: ápr. 7. Hermina névnap Augusztus 3.

Lehel névnapja

Eredete Magyar eredetű név, a jelentése a szó maga Az ősmagyar Lél névnek először a Mátyás-korabeli történetírónál, Bonfininál felbukkanó (de talán egy régebbi alakjára emlékező) változata. A múlt század a hitelesebb Lél helyett ezt az alakot népszerűsítette. Védőszent: Lullus, Szent Bonifác honfitársa, kedves tanítványa és munkatársa a németországi térítő munkában, utóbb mainzi érsek. Lehel névnap … Olvass tovább Lehel névnapja

Boglárka névnapja

Eredete Új keletű magyar név, amely az elavulóban lévő boglár szó felújításával keletkezett. Jelentése ’ékköves vagy ötvösmunkával díszített gomb, csat vagy ékszer’. A boglárka közszóként egy ismert növénynemzetség (Ranunculus) megnevezése. A név létrejöttében és népszerűvé válásában valószínűleg mindkét szó jelentésének szerepe volt. Védőszentje Anthusa (✝280) előkelő származású kis-ázsiai hölgy, aki Valerianus császár idején szenvedett üldözést … Olvass tovább Boglárka névnapja

Oszkár névnapja

Eredete Egyes források szerint északi germán eredetű; jelentése: jó dárda; más forrás szerint ír-kelta eredetű; jelentése: szarvast kedvelő. Névnapok: július 31. február 3. Oszkár névnap Július 31.

Szabolcs névnapja

Eredete Ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Egyesek szerint a ’nyest’ jelentésű coboly szóból származik. Mások szerint a szab ’kötelezettséget, mértéket megállapít, rögzít’ ige Árpád-kori származéka. A XIX–XX. század fordulóján számos régi névvel együtt újították fel – például Bíborka, Boglárka, Emőke, Bulcsu, Zsolt – Vörösmarty Mihály nyomán. Védőszentje Az egyháznak Szabolcs nevű szentje nincs. A név … Olvass tovább Szabolcs névnapja