Vazul névnap

Eredete A Vászoly név egy hajdani írásos formájából helytelen, téves olvasással keletkezett név.  Eredetében azonos a Bazil névvel, csakhogy ez szláv közvetítéssel hozzánk került változatból alakult, magyarosodott. Védőszent a Bazil név rovatában említett Nagy Szent Vazulon kívül az ő hasonló nevű édesatyja. Igazán szent család feje volt; az Egyház a szentek között tiszteli édesanyját, feleségét … Olvass tovább Vazul névnap

Villő névnap

Eredete Újmagyar név Kodály Zoltán 1925-ben alkotott gyermekkórusának címe nyomán. A villőzés (a szó eredete ismeretlen) magyar népszokás; iskolás leányok feldíszített fűzfaágakkal járják be a falut, és a házaknál énekelnek. Védőszent: Cantianilla. Ünnepnapja: máj. 31. Villő névnap Május 31.

Barnabás névnap

Eredete Arámi eredetű bibliai név. Jelentése ’a vigasztalás fia’. A Bibliában a következő szerepel Barnabás eredeti nevével kapcsolatban: „József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (a mi megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás fia), Lévita, származása szerint ciprusi.” (Csel. 4,36.) Van olyan feltevés, mely szerint a név jelentése ’a profétálás fia’ vagy ’Nebó fia’. Védőszentje Szent … Olvass tovább Barnabás névnap

Félix névnap

Eredete Latin eredetű név. Jelentése: boldog, szerencsés. Rokon név: Felicián. Védőszentek lehetnek azok, akik a Bódog név rovatában találhatók. Ezeken kívül I., illetve II. Szent Felix, pápa (+273; ünnepnapja: május 30., illetve +492; ü.: március 1.), Szent Felix, Zürich városának patrónusa vértanú (+300 k.; ünnepnapja: szeptember 11.) és Cantalicei Szent Felix, a jámbor kapucinus alamizsnagyűjtő … Olvass tovább Félix névnap

Medárd névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: hatalmas és merész. Védőszent az ezt a nevet viselő noyoni (Párizstól északkeletre) püspök; a pogányság erejét ezen a területen végérvényesen megtörte (+561 e.). Ünnepnapja: június 8. Medárd névnap Június 8.

Róbert névnap

Eredete A német Robert névből ered, ennek pedig a germán Hródbert az alapja. A név jelentése ’fényes hírnév’, tehát két szó összetételéből keletkezett. Első tagja a ’hírnév, dicsőség, dicső’ jelentésű hród ~ hroud, második tagja a -bert ~ -berht, melynek jelentése ’fényes’. Több ilyen utótagú német eredetű nevet találhatunk a magyar nyelvben, például az Albert, … Olvass tovább Róbert névnap

Fatime névnap

Eredete Arab eredetű név. Jelentése: az emlőtől elválasztott (?). A portugáliai Fatima helység a Boldogságos Szűz jelenései (1917) révén vált nevezetessé. Rokon név: Fatima. Védőszent a Boldogságos Szűz Mária, a névnap pedig az ő fatimai jelenésének napjai: május 13. és október 13. Fatime névnap Június 5.  

Bulcsú névnap

Eredete Ősmagyar név. Elemileg azonos mai búcsú szavunkkal, és rokon a bocsát, bocsánat szavakkal. Jelentése: (vért) bocsátó (ti. a vérszerződésben). Védőszent: Solutor (=oldó, bocsátó), vértanú katona, a híres thébaiszi légió (l. a Móric névcikkben!) tagja (+302 u.). Ünnepnapja: november 20. Vagy: Ugyanabban az időben Ravennában egy másik Szent Solutor, vértanú. Ünnepnapja: november 13. Bulcsú névnap … Olvass tovább Bulcsú névnap

Klotild névnap

Eredete Germán eredetű név. Jelentése: dicső harc. Rokon név: Tilda. Védőszent: Chlothilde, I. Chlodwig frank király felesége; megtérésében jelentős szerepe volt; özvegységre jutva a jámborság cselekedeteinek élt (+544). Ünnepnapja: június 3. Klotild névnap Június 3.

Tünde névnap

Eredete A Tünde nevet Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. Védőszentjei Nympha (✝304?) Palermóban tisztelt, de semmiféle történeti vagy liturgikus forrásban nem említett vértanú szűz. Ünnepnapja: november 10. Theodosia (✝308) tizennyolc éves palesztinai szűz, vértanú. Mivel elfogott keresztényekkel beszélgetett, elhurcolták, hitvallásáért megkínozták, és a tengerbe dobták. Ünnepnapja: április 2. … Olvass tovább Tünde névnap