Elek, Endre névnap

Elek név eredete, névnap dátumai

Az Elek név eredetéről kétféle magyarázatot ismerünk. Az egyik szerint a
görög Alexiosz név latin Alexius alakjából keletkezett ( Alex). A másik magyarázat
szerint az ismeretlen eredetű, régi magyar Velek személynévből származik, a mai
formája a szókezdő v hang eltűnésével alakult ki. Az Elex, Elec, Elek névforma
írásban először a XIII. század első felében jelenik meg a magyar oklevelekben.

Védőszentje

Szent Elek a középkor egyik legkedveltebb legendahőse. Történetét több
magyar kódexben megtaláljuk, sőt a ponyvairodalomban és a népmesékben is
megjelenik. A IV. században, előkelő római szülők gyermekeként az esküvője napján
elhagyta a szülői házat, és 17 évig bujdosott a rá váró házasság elől. A következő 17
évben ismeretlen koldusként szülei palotájának lépcsője alatt élt, csak halála napján
ismerték fel. Holtában is sok csodát tett, betegeket gyógyított. Elek már a korai
időkben az ifjúság egyik kedvelt példaképe, valószínűleg az ő példája ihlette Szent
Imre fogadalmát. Az egyházi képeken és a művészeti alkotásokon gyakran ábrázolják
koldusruhában, kisméretű lépcsővel a kezében vagy a lépcső alatt fekve. Ünnepe:
július 17.

Elek névnap

Február 11., 17., július 17.

Gyakorisága

A középkorban általánosan elterjedtnek számított. A debreceni
reformátusok körében 1870 és 1875 között a 25. leggyakoribb név volt, az újszülöttek
0,29%-a kapta az Elek nevet. A mai névadásban ritkán fordul elő. 1967-ben 51 fiút
neveztek el így. A nyolcvanas évek közepén, öt év alatt összesen 74 gyermek lett
Elek. A következő évtizedben egyre csökkent a népszerűsége, sem 1996-ban, sem a
későbbi években nem került be a legalább tízszer választott nevek közé. 2006-ban az
összlakosság statisztikájában a 93. helyen állt, a magyar férfiak közül 3071 fő viselte
első névként és 752 másodikként az Elek nevet.

Becézése

Eli, Elus, Leksi, Leksz, Lekszi.

Rokon nevei

Alex, Velek. Közvetetten rokon névnek tekinthetjük még az Alexander és
a Sándor nevet.

Női párja

Közvetett női rokona az Alexa és az Alexandra.

Idegen megfelelői

Angolul, franciául Alexis, németül Alexis vagy Alex, oroszul
Alekszej, lengyelül Aleksy.

Családnévként

Nemcsak alapalakban, hanem képzett és összetett formákban is
megmaradt az Elek, Elecske, Elekcse, Elekes és az Elekfi nevekben. Ma már nem lehet
megállapítani, hogy az Ela családnév az Elek vagy az Éliás személynév rövidülésével
keletkezett-e.

Híres viselői

Pály Elek, Lukics (1797–1846) színész, operaénekes, műfordító, a
magyar opera úttörője és megalapítója.

Fényes Elek (1807–1876) statisztikus, az Országos Statisztikai Hivatal megalapítója.
Erkel Elek (1843–1893) zeneszerző, karmester, Erkel Ferenc második fia.
Gozsdu Elek (1849–1919) újságíró, író, majd ügyvéd, később királyi főügyész.
Benedek Elek (1859–1929) újságíró, író, a magyar gyermekirodalom megteremtője.
Elek Ilona (1907–1988) többszörös olimpiai bajnok tőrvívó, zeneszerző.

Művészetben

Szent Elek történetének modern költői feldolgozása Sík Sándor Alexius
(1918) című misztériumjátéka, amely a barokk iskoladráma hagyományait idézi.
Káldor Elek szepességi báró és rablólovag Jósika Miklós A csehek Magyarországban
című regényében.

Radnóthy Elek a hőse Gyulai Pál Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857) című
realisztikus regényének. A főhős öregedése, magára maradása túlmutat önmagán, és a
hagyományos nemesi életforma elavulását jelképezi. Szabó Elek, Jablonczay Lenke
második férje, becenevén Leksi az egyik szereplője Szabó Magda Régimódi történet
című regényének.
Földrajzi névként A puszta személynevet őrzi a Békés megyei Elek város és a ma
Romániában lévő Elekes község neve.

Csúfolók

Új keletű névcsúfoló mondóka:
Elek, sose lesz meleg!
*
Elek, kinek feje kerek.
Makó környéki mondóka:
Elek!
A fenekedre verek!
Ugyanitt a málé gyerekre mondják:
Elek, lepsi! Elek, lepsi!

Endre név eredete, névnap dátumai

Az András név magyar alakváltozata. Kialakulásáról többféle magyarázatot
ismerünk. Az egyik szerint az Andreas név Magyarországon használatos, latin
’az Aemilius nemzetségből származó férfi’.
Endreas változatából keletkezett, a másik szerint a német Endres, Enders formából
származik. Lehet szláv eredetű is. A hátterében álló közszó jelentése megegyezik az
András névével. Írásban már a XI. század közepétől előfordul a magyar oklevelekben
Endre, Endree, Endreh, Hendre alakváltozatokban.

Védőszentjei

Mintegy 60 András nevű védőszent közül választhatunk az Endre nevű
gyermekek számára.

Endre névnap

Július 17., november 30.

Gyakorisága

Évszázadok óta kedvelt név. Napjainkban a gyakorisági listák középső
mezőnyében található. 1967-ben 251, a 80-as évek közepén öt év alatt 631 fiú kapta
az Endre nevet. 1996-ban 85. volt a gyakorisági listán, ekkor 59-en választották első
névnek és 31-en másodiknak. 2000-ben a 112. helyen szerepelt. Ebben az évben 34-
szer adták első névként és 27-szer másodikként. 2006-ban az összlakosság
statisztikájában az 52. helyen állt, a magyar férfiak közül 14 676 fő viselte első
névként és 3334 másodikként az Endre nevet.

Becézése

Bandi, Endi, Endri, Endru, Endrus.

Rokon nevei

András, valamint közvetetten az András egyéb származékai: Andor,
Andorás, Andos, André, Bandó.

Női párja

Közvetetten női rokona az Andrea név. Lásd 4. ábra ( András).

Idegen megfelelői

Megegyeznek az András név idegen alakjaival.

Családnévként

Az apa nevére utaló családnévként nemcsak alapalakban, Endre
formában találkozhatunk vele, hanem egyéb változatokban is, például Endrei, Endes,
Endréd, Endres vagy Endris.

Híres viselői

A név leghíresebb viselői között vannak az Árpád-ház tagjai, királyok és
hercegek, akiknek a neve a korabeli feljegyzésekben András és Endre, azaz Andreas
és Endreas alakban egyaránt előfordul.

Latabár Endre (1812–1873) színész, színigazgató, zeneszerző, színpadi fordító, a
Latabár-színészcsalád őse.
Hőgyes Endre (1847–1906) orvos, egyetemi tanár, orvoskutató.
Ady Endre (1877–1919) a XX. századi magyar költészet megújítója, a Nyugat című
folyóirat költője.

Nagy Endre (1877–1938) író, konferanszié, színigazgató. Az első modern magyar
kabaré megalapítója.
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886–1944) politikus, újságíró.
Gelléri Andor Endre (1906–1945) író, novellista.

Kozma Endre (1909–1942) motorkerékpár- és autóversenyző.
Bálint Endre (1914–1986) grafikus, a hagyományokat megújító Európai Iskola
képviselője.

Bajomi Lázár Endre, Lázár András (1914–1987) író, műfordító, publicista. Sokat tett
a magyar–francia kulturális kapcsolatokért.

Művészetben

Endre, azaz II. Endre magyar király (1176–1235) Katona József Bánk
bán című tragédiájának utolsó felvonásában lép színre. Felesége, Gertrudis királynő
ravatalánál keresi az igazságot és a tragikus események magyarázatát.

Földrajzi

névként Feltehetőleg az egykori tulajdonosra utalva őrzi az Endre név
alapalakját a nógrádi Endrefalva és a szlovákiai Endrevágása. Az Endre név becéző
formái, alakváltozatai fordulnak elő az alábbi települések nevében: a Borsod-AbaújZemplén
megyei Encs falu, a baranyai Endrőc és a békési Endrőd, valamint
Balatonendréd és Fertőendréd. A Pest megyei Szentendre a helység középkori
templomának védőszentjéről, Szent András apostolról kapta a nevét.

Csúfoló

Endre,
jól vigyázz a rendre!