Emma névnap

Eredete

Germán eredetű név. Más alakváltozataival, az Irma, Erma nevekkel
együtt Ermin ~ Irmin germán isten nevéből származik. A ’nagy, univerzális’
jelentésű Erm-, Irm- névelem számos német név előtagjaként is előfordul, és
az Emma ennek rövidülése. Más feltevések szerint a germán hermion néptörzs
nevéből származik.

Védőszentjei

Emma grófné (✝1040?), aki megözvegyülve birtokait
szegényházak és templomok építésére fordította. Brémában temették el.
Ünnepnapja: április 19.

Nagyon hasonló a sorsa Ausztria nemzeti szentjének, Szent Emmának (1045?)
is, aki karintiai grófi családból származott. Férje és fia halála után életét
Istennek szentelte. Hatalmas vagyonát az ausztriai Gurk és Admont női,
illetve férfi bencés kolostorának alapítására fordította. Ünnepnapja: június 27.,
29.

Harmadik pártfogója Boldog Emma vagy más említésekben Imma (✝750?),
aki hercegi családból származott, és Würzburg mellett volt apátnő.
Ünnepnapja: november 25.

Emma névnap

Névnapja április 19., június 29., november 24., 25.

Gyakorisága

Az Emma név kedveltsége igen érdekesen változott az elmúlt
századokban. A XIX. század végén felekezeti hovatartozás nélkül az első 25
női név között szerepelt. A XX. század elején még kedvelt név volt, de a
század közepétől már egyre csökkent a népszerűsége. Ezt bizonyítja, hogy
1967-ben csupán 68 kislány kapta. Az 1983–87-es adatok szerint összesen 63
gyermeket anyakönyveztek ezen a néven. Az 1990-es évek közepén még
mindig a ritka nevek közé tartozott. 1996-ban mindössze 25 újszülött kapta
első és 11 második névként, így a 186. volt a gyakorisági listán.

A név népszerűsége a 2000-es évektől kezdett nőni. 2000-ben a 64. lett, ekkor ugyan
még csak 64 kislány kapta első és 19 második névként, de a 2005-ös
névstatisztikában az Emma már a 36. legnépszerűbb név volt 330 első és 81
második névválasztással. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a női
nevek között a 90. helyen állt, első névként 11 084, míg másodikként 1665 fő
viselte.

A nemzetközi statisztikákat vizsgálva megfigyelhetjük, hogy az Emma név a
2000-es években a világ számos országában a legkedveltebb nevek egyike.
Például az USA-ban 2002-ben a 4., 2003 óta pedig a 2. leggyakrabban
választott női név. Skóciában 2002-ben a 3., 2003-ban és 2004-ben az 1.,
2005-ben és 2006-ban a 2. volt a gyakorisági listán. Hasonló a helyzet
Írországban is, ahol 2002-ben még a 4. helyen állt az Emma, de azóta a
leggyakrabban választott női név lett. Ugyancsak ez a tendencia figyelhető
meg Franciaországban, Svédországban, Norvégiában és Belgiumban.

Az Emma név váratlan népszerűségében talán szerepet játszik a világsikerű Harry
Potter könyvsorozatból készült filmekben a Hermionét játszó színésznő,
Emma Watson neve is.

Becézése

Ema, Emi, Emike, Emmus, Emmuska, Emmi, Emmácska, Emmuci,
Muci, Mucika, Mucus, Mucuska.

Rokon nevei

A becézőből önállósult Emmi, valamint a névhez hasonló tőből
származó Ermelinda, Imelda és Irma név.

Idegen megfelelői

Ugyanebben a formában találjuk meg az Emma nevet például
az angolban, a németben, a dánban, a belgában, a hollandban, a svédben, a
franciában, a lengyelben és az olaszban. A spanyolban az Emma mellett él
még az Ema alakváltozat is. A szerb, a cseh és a horvát nyelvben az Ema
forma szerepel.

Híres viselői

Az Emma nevet viselő híres személyiségek közül a legtöbben a
XIX. században születtek.
Teleki Emma, grófnő (1815–1893) írónő, Teleki Blanka nővére.
Harmath Emma (1843–1915) operett-énekesnő.

Saxlehner Emma (1849–1938) opera-énekesnő, énektanítással is foglalkozott.
Boér Emma (1850–1938) drámai színésznő, a Nemzeti Színház tagja.
Sándor Emma, Schlesinger (1863–1958) zeneszerző, műfordító, Kodály
Zoltán felesége.

Orczy Emma, bárónő (1865–1947) író. A vörös Pimpernel című regényéből
nagysikerű film készült.
Delly Emma (1867–1929) drámai színésznő, a Nemzeti Színház tagja.
Ritoók Emma (1868–1945) költő, író, műfordító.

Somló Emma (1877–1927) drámai színésznő, a Nemzeti Színház tagja.
Komlóssy Emma (1881–1944) operett-énekesnő.
Bartoniek Emma (1894–1957) történész, bibliográfus.
Lederer Emma (1897–1977) történész, egyetemi tanár.

Művészetben

Felejthetetlen irodalmi alak Gustave Flaubert híres regényének, a
Bovarynénak a főszereplője, Emma Bovary, valamint Emma Woodhouse, Jane
Austen Emma című regényének hősnője.