Henrietta névnap

Eredete

A Henriett név latinos továbbképzése. A germán eredetű Henrik (a név
elemeinek jelentése ’ház, bekerített hely’ + ’hatalmas, uralkodó’) férfinév
francia, kicsinyítő képzős női formájából származik.

Védőszentje

A Henrik név védőszentjei közül választhatunk a Henrietták
számára.

Henrietta névnap

Január 25., március 2., 16., július 13.

Gyakorisága

Az 1980-as, 1990-es években vált gyakori névvé. Az 1983–87-es
névlista szerint ezekben az években összesen 1358 kislány kapta a Henrietta
nevet. 1996-ban 303 alkalommal anyakönyvezték első és 32 esetben második
névként. Ebben az évben az 57. volt a gyakorisági listán. 2000-ben a 72. lett,
207-en első, 19-en második névként kapták ezt a nevet. 2006-ban az
összlakosság statisztikájában a női nevek között a Henrietta a 87. helyen állt,
első névként 11 455, míg másodikként 852 fő viselte.

Becézése

Henci, Hencike, Hencsi, Hencsike, Heni, Henike, Henni, Henri,
Henrike, Hetti, Jetti.

Rokon nevei

Henriett, valamint a névből más nyelvekben önállósult becéző
alakok: a cseh Indra, a német Jetta és a német, olasz, spanyol nyelvben
előforduló Rika. Lásd 20. ábra ( Henrik).

Férfi párja

Henrik

Idegen megfelelői

Más nyelvekben is gyakori. Az angolban szintén a Henrietta
alakkal találkozunk, míg a svédben a Henriette, Henrike, a németben a
Hendrika, Hendrike, az olaszban az Enrica, Enrichetta, a spanyolban az
Enriqueta, a csehben a Jindra, Jindřiška, a franciában a Henriette, a
horvátban, szerbben a Henrijeta, a lengyelben a Henrieta, Henryka
alakváltozat a használatos.

Híres viselő

Mária Henrietta (1836–1902) főhercegnő, belga királyné, József
nádor és Mária Dorottya hercegnő legkisebb gyermeke.