Ildikó névnap

Eredete

Germán eredetű név, amely először egy VI. századbeli gót történetíró
latin nyelvű műveiben fordult elő Attila, hun király második feleségének
neveként. Ugyanez a személy a Niebelung-énekként ismert középfelnémet
hősi eposzban Kriemhilda néven szerepelt. Ennek az összetett névnek a
jelentése ’sisak’ + ’harc’. A Kriemhilda egyik becézője a név első szótagját
elhagyó, csonkulással keletkezett Hilda, amely gyakran váltakozott az Ilda
formával. Ennek kicsinyítő képzős alakja a magyar névkincsben önállóan élő
Ildikó, amely a latin forrásokban Ildico alakban fordul elő. Magyarországon
Arany János eposza, a Buda halála tette ismert és kedvelt névvé. Egy másik
magyarázat szerint az Ildikó név a germán eredetű Hildegárd névből is
keletkezhetett. E név elemeinek jelentése ’harc’ + ’védett hely’. A Hildegárd
rövidülése ugyancsak a Hilda formát eredményezi.

Védőszentje

Hildegard (✝1179) német apátnő. Bűnbánatot hirdetve bejárta
egész Németországot. Vallásos írásaival a német misztika, orvosi műveivel a
német természettudomány megalapítója. Ünnepnapja: szeptember 17.

Ildikó névnap

Március 10., április 30., szeptember 17., 21., 23., november 17.

Gyakorisága

A XX. század közepén a fővárosban a 12., egy évtized múlva a 8.
leggyakoribb név volt. 1967-ben már a 3. helyre került az országos
gyakorisági listán. Ebben az évben 3987 kislányt anyakönyveztek Ildikó
néven. A következő évtizedekben egyre csökkent a népszerűsége. 1976-ban a
9. helyre került. 1983 és 1987 között a 20. leggyakoribb női név volt 5039
képviselővel. 1996-ban a 68. helyen állt. Ebben az évben 242 gyermek kapta
első és 99 második névként. 2000-ben a 97. helyre került 133 első és 81
második névválasztással. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 13.
helyen állt, a magyar nők közül 89 533 fő viselte első és 11 606 második
névként az Ildikó nevet.

Becézése

Sokféleképpen becézhetjük, például Ilcsi, Ilda, Ildi, Ildike, Ildó, Ildus,
Ili, Ilkó vagy ikerítéssel: Ildi-Bildi vagy Ildi-Csildi alakban, esetleg
csonkulással: Dikó.

Rokon nevei

A germán eredetű Hildegárd, Hilda és Krimhilda.

Idegen megfelelői

Az Ildikó névnek idegen nyelvi megfelelői nincsenek, de a
vele rokon Hilda, Hilde az angol, a német, a holland és a skandináv
nyelvekben is használatos.

Híres viselő

Gombos Ildikó, Mihály Sándorné (1947–1984) geológus. Nevét új
faj, a Coscinodiscus Ildicoi Hajós őrzi.

Művészetben

Az Ildikó név Magyarországon a reformkor idején vált ismertté,
Arany János Buda halála című eposzának megjelenése után. A költeményben
legtöbbször az Ildikó név szerepel, de Arany említi a királynőt Ilda, Hilda, sőt
Krimhilda néven is. Megérkezését férjének, Etelének táborába így írja le

Arany János:

Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
Rózsa teljes képpel, szőke arany hajjal;
Jöve napkeletről, hol a hajnal támad,
Fénye, vidámsága Etele urának.
Lágy hintaja himbál szelíd paripákon,
Maga henyél selymes, dagadó párnákon;
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
Kétfelül a hintón s két sorral utána
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya;
Földet söpör úszó fátyoluk szegélye,
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
Babits Mihály így kezdi fogadott leányáról szóló, Ildikó című versét:
A messze kertutakon,
lépcsőkön, terraszokon,
a fűvek tengere közt,
sugaras domb oldalán
és fönn a cseresnyefán,
cseresnyefa tetejében,
homokja selyem ölében
vagy hintán, felleg előtt
meg-megpillantom őt
hol erre, hol arra,
minthogyha lepke volna
amilyen egyszerre annyi
virághoz hű tud lenni,
itt is meg ott is ott van,
el is száll, mégis ott van
mert mindig visszajő,
és éppen ilyen ő.

Csúfolók

Ildikó,
kisdikó.
*
Ildikó,
rúgjon meg a kiscsikó!