Imre névnapja

Eredete

Germán eredetű név. Az Amalrich, Emmerich névből származik. Az összetett
név első eleme az Amal, gót királyi családra utal, és valószínűleg a ’szorgalmas,
munkás’ jelentésű ősi germán szóból ered. A név második elemének jelentése
’hatalmas, uralkodó’. A latin Emericus, Emmeric név régi magyar alakváltozatai:
Emrik, Emrih, Imreh. A XII. század végétől vannak adataink az Emericus, Eimericus
névforma írásbeli előfordulására a magyar oklevelekben. Más magyarázat szerint a
magyar Imre név a német Heinrich átvétele ( Henrik).

Védőszentje

Legismertebb viselője, Szent István király és Boldog Gizella fia, Imre
herceg (?1007–1031), aki nagybátyja, II. Henrik (Heinrich) német császár nevét
örökölte. Személye, majd későbbi szentté avatása nagymértékben hozzájárult az Imre
név népszerűségéhez. Szent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvashatjuk. A XII.
századtól csaknem 50 templom védőszentje, több kápolnában és templomban
megtalálható valamely ábrázolása. Gyakran páncélban, hercegi koronával, karddal,
kezében a szüzességére utaló liliommal ábrázolják. A barokk templomi képeken Imre
úri magyar viseletben, csizmásan jelenik meg, ezért több csizmadiacéh is patrónusául
választotta, emellett a magyar ifjúság védőszentje. Szent István, Szent László és Szent
Imre a középkori hazai megnevezés szerint a Magyar Háromkirályok. Ünnepnapja:
november 5.

Imre névnap

november 5.

Gyakorisága

Az Imre név a középkor óta folyamatosan jelen van a magyar
névkincsben. A XVI. századi névdivatban a 14-15. helyen szerepelt, majd a későbbi
századokban csökkent a népszerűsége. A XIX. század utolsó éveiben Budapesten a
12. leggyakoribb férfinév volt. Majd ismét veszített népszerűségéből, a XX. század
közepén Budapesten a 17. helyen állt, de vidéken továbbra is népszerű volt,
Debrecenben például a 8. leggyakoribb név. 1967-ben országosan a 15. volt, ekkor
1926 gyermek kapta az Imre nevet. 1983 és 1987 között 3901 alkalommal
anyakönyvezték.

1996-ban 348 gyermek kapta első és 138 második névként. 2000-
ben a 49. volt a nevek gyakorisági listáján 257 első és 169 második névadással. 2006-
ban az összlakosság statisztikájában a 14. helyen állt, a magyar férfiak közül 108 054
fő viselte első névként és 17 936 másodikként az Imre nevet.

Becézése

Binci, Binkó, Imcsi, Imi, Imkó, Imri, Imris, Imrus, Inci, Pinke.
Idegen megfelelői A cseh és a szlovák nyelvben Imrich alakban használatos.

Családnévként

Előfordul Imre, Imbre, Imreh változatban, valamint sokféle rövidült és
képzett alakban, például Imrece, Imrei, Imrik, Imrő, Imrők, Imecs, Emecs, Emre.
Akad példa az összetett névformára is: Imrefi, Imrőfi.

Híres viselői

Thököly Imre, gróf (1657–1704) Felső-Magyarország és Erdély
fejedelme. A Habsburg-ellenes függetlenségi harc vezére. Zrínyi Ilonának, I. Rákóczi
Ferenc özvegyének férje.
Madách Imre (1823–1864) drámaíró. Fő műve Az ember tragédiája című drámai
költemény.
Kálmán Imre (1882–1953) világhírű operettek szerzője.
Nagy Imre (1896–1958) politikus, miniszterelnök, közgazdasági író, egyetemi tanár,
az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúja.
Sarkadi Imre (1921–1961) író, újságíró.

Sinkovits Imre (1928–2001) színész, a Nemzeti Színház örökös tagja.
Montágh Imre (1935–1986) logopédus és a beszédtechnika tanára.
Imre János (1790–1832) filozófus. Ő volt az első, aki a pesti egyetemen magyar
nyelven tartott bölcseleti előadást.
Imre Samu (1917–1990) nyelvész, a magyar nyelvjárások és a magyar nyelvtörténet
kutatója.

Földrajzi névként

Az Imre keresztnév részben a település védőszentjének nevére,
részben valamikori alapítójára vagy tulajdonosára utal. A XII. századtól csaknem 20
helynévben állandósult. A falu templomának a védőszentjére utalnak az alábbi
településnevek, amelyeket az elhelyezkedést jelző előtag pontosít: Mátraszentimre,
Pestszentimre, Soltszentimre, Tiszaszentimre és a Veszprém megyei Szentimrefalva. A
Bács-Kiskun megyei Imrehegy település Inkey Imre nevét őrzi, a szlovákiai
Imrikfalva szintén földesuráról kapta a nevét. Imréd és Imreg ma szlovákiai község.
Imrefalva község ma romániai település. Első írásos említésekor (Imechfalwa), a XVI.
század elején már állt a településen Szent Imre temploma.

Szólások

Tréfás tájnyelvi szólás: Szemébe néz, mint Imre Pista a gyíknak, azaz nem
ijed meg olyasmitől, amitől egyébként nem fél senki. Nagyot rúgott rajta, mint Dajka
Imrén az agár – mondják, ha valaki pórul jár.

Csúfoló

Imre, paszulyos az inge!
Köznevesülve A Balaton környékén imrehercegfű a neve a rekettyelevelű
gyújtoványfűnek (Linaria genistifolia).