Kincső, Kinga névnap

Kincső név eredete, névnap dátumai

Újmagyar név; Jókai Mór alkotta (A jövő század regénye)
ősmagyar helységnévül egy kínai ókori tartománynévnek játszi magyarrá
alakításával úgy, hogy az -ő végződés felfogható nemcsak személyes
névmásnak, hanem a kincs szó kicsinyítőképzőjének is. 20. századi
naptárak javasolják női névül. Védőszent: Kinnia, szűz; Szent Patrik
(Patricius; l. a Patrícius névcikkben!) keresztelte meg, és az ő
kezéből vette a szerzetesi fátyolt is; Írországban nagy tiszteletben
áll (5. sz.). Ünnepnapja: február 1. Lehet Boldog Kinga is. L. lejjebb! Ünnepnapja: július
24.

Kincső névnap

Július 24.

Kinga név eredete, névnap dátumai

A Kunigunda név régi magyar becézője. Védőszent: Boldog Kinga,
IV. Béla királyunk leánya, Szent Margit és Boldog Jolánta
testvére; férjével, Szemérmes Boleszló lengyel
királlyal egyetértésben tisztasági fogadalmat tett; együtt gyakorolták
az imádságot, a vezeklést, az alamizsnálkodást és a szegény betegek
ápolását; megható legenda kapcsolja nevéhez az első és legnagyobb
lengyel sóbánya, Wieliczka felfedezését; férje halála után az ószandeci
(Krakkótól délkeletre) klarisszák közé lépett, s ott is halt meg mint
főnöknő (+1292). Ünnepnapja: július 24.

Kinga névnap

Július 24.