Klára névnapja

Eredete

Latin eredetű név. Az alapjául szolgáló clarus, clara melléknév
jelentése ’világos, ragyogó, fényes; híres, kitűnő’. Az Árpád-korban ismert és
kedvelt név volt. Írásban a XIII. század elejétől említik, Clara formában.
Védőszentje Assisi Szent Klára (?1193–1253) Szent Ferenc honfitársa, a
ferences rend női ágának, a klarissza rendnek a megalapítója. A hímzőnők,
mosónők, varróleányok, vasalónők védőszentje. Egyik látomására hivatkozva
1958-ban a televízió védőszentjévé nyilvánították. Képzőművészeti
ábrázolásain fekete vagy barna ruhában látható, fátyollal, kötélövvel,
környezetében gyakran liliom, könyv, pásztorbot, lámpás található.
Ünnepnapja: augusztus 11.

Klára névnap

április 17., augusztus 11., 12.

Gyakorisága

A korábbi évszázadokban is kedvelt név volt. A XVI. században a
13., a XVII. században a 9., a XVIII. században ismét a 13. leggyakoribb női
név volt. A XX. század közepén Budapesten a gyakorisági lista 15., egy
évtizeddel később a 21. helyére került. 1967-ben az egész országban 572
kislány kapta a Klára nevet. Ekkor a 29. leggyakrabban választott név volt.
1983 és 1987 között 895 alkalommal anyakönyvezték. 1996-ban a 125. helyen
állt a gyakorisági listán. Ebben az évben 66 alkalommal anyakönyvezték első
és 58-szor második névként. 2000-ben a 154. volt, 43 első és 61 második
névválasztással. 2006-ban az összlakosság statisztikájában a 28. helyen
szerepelt, a magyar nők közül 46 229 fő viselte első és 8701 második névként
a Klára nevet.

Becézése

Kali, Kalári, Kalára, Kalárka, Klárcsi, Klári, Klárica, Klárika,
Klárikó, Kláris.

Rokon nevei

Az olasz Kiara, a franciás Klarisz és a latinos továbbképzésű
Klarissza.

Idegen megfelelői

A német, a skandináv és a szláv nyelvekben Klara alakban
használatos, az angolban Clara vagy Clare, a franciában Clara, Claire,
Clarisse, az olaszban Chiara.

Családnévként

A XVI. század közepétől fordul elő anyanévi eredetű
családnévként a Klára és a Kalára alak, valamint becéző formája a Kláris.
Híres viselői Leövey Klára (1821–1897) pedagógus, írónő, a magyar nőnevelés
egyik úttörője.
Küry Klára (1870–1935) színésznő, a századvég ünnepelt
operettprimadonnája.
Tüdős Klára (1895–1980) jelmeztervező, népművészeti kutató, Zsindely
Ferenc felesége.
Rotschild Klára (1903–1976) divattervező, a Clara szalon művészeti vezetője.
Langer Klára (1912–1973) fényképész-illusztrátor, fotóművész.
Szőllősy Klára (1913–1970) író, műfordító.
Kárpáti Klára (1914–1986) tanár, Kassák Lajos felesége.
Tolnai Klári, Tolnay Rózsi (1914–1998) színésznő. 1934-ben Gaál Béla
filmrendező tiltakozott Tolnay Rózsi neve ellen. „A Rózsi
cselédlányhangzású. Ellenkeztem: a Rózsi szép név, igaz, Mohorán minden
második tehenet így hívnak. Aztán engedtem: szólítsanak ezentúl Klárinak” –
olvasható Tolnay Klári visszaemlékezésében.
Gáborjáni Klára, Szabó (1923–1972) színésznő, szavalóművész, Szabó
Lőrinc költő leánya.
Cságoly Klára (1934–1983) textiltervező iparművész.

Művészetben

Kisfaludy Károly egyik drámája a Zách Klára (1812). Arany
János balladájának hőse Zách Klára, Zách Felicián főnemes lánya (1855).
Szaleresi Klári jómódú polgárleány Eötvös József Magyarország 1514-ben
című regényében. Zimán Klári szép és fiatal özvegyasszony Kaffka Margit
Színek és évek című regényében.

Földrajzi névként

Klárafalva Csongrád megyei helység, amelynek neve a Klára
női személynévnek és a birtokos személyjellel ellátott falu szónak az
összetétele. Első írásos említése 1488-ban Klarafalwa.
Klári szerbiai község, a betelepült részek megkülönböztetésére a Szerbklári és
a Horvátklári nevet használják.
Santa Clara város az USA-ban, a Szilícium-völgy egyik központja, 1777-ben
alapították.
Santa Clara város Kuba középső részén, 1989-ben alapították a
kalóztámadások elől az ország belsejébe menekülő lakosok.
Népszokások Régi székely mondóka a Klára névvel:
Bágyi Bacó Kalára, viszik Tordátfalára.
*
Klára vára mára vacsorára.
Csúfolók
Lári-fári, Klári,
mennyit kell rád várni!
*
Klári, Klári,
lárifári.

Köznevesülve

Klárigyöngy egy növényfajta neve. Kláraalma vagy klárikaalma
egy almafajta elnevezése. Az angyalrózsa, másképp nyárifukszia (Clarkia)
neve egyes vidékeken klárika vagy klárcsi, a ligetszépefélék családjának
nemzetsége. A spárga (Asparagus) neve sok helyen kláris, kaláris vagy
klárisfű, kalárisfű. A korallgyökér (Corallorrhiza trifida) más néven kláristő, a
kláriskorall a zsidócseresznye (Physalis alkekengi), a klárisfácska a
díszpaprika (Solanum).