Lénárd névnapja

Eredete

Germán eredetű név. Jelentése: erős, mint az oroszlán. Rokon név:
Leonárd. Védőszent: Leonhard. Az e nevet viselő szentek közül különösen
kettő emelkedik ki. Az egyik a 6. században élt frank remete; kemény
önmegtagadó életet élt, és különösen sokat törődött a rabok testi-lelki
üdvével; Franciaországban, Dél-Németországban és Ausztriában a nép
legkedveltebb szentjei közé tartozik (+559 k.). Ünnepnapja: november 6. A másik:
Porto Maurizio-i Szent Leonhard, ferences, a 18. századi Itália
leghatásosabb népmisszionáriusa, a keresztúti és a Jézus Szíve
ajtatosság terjesztője (+1751). Ünnepnapja: november 26.

Lénárd névnap

November 6.