Lujza névnap

Eredete

A francia Louise női név magyarosított formája. A francia női
név a Lajos név francia megfelelőjének (Louis) női párja. Rokon név:
Ludovika. Védőszent: de Marillac Szent Louise; lelki vezetője, Páli
Szent Vince irányította hősies erényre törekvő lelkét a keresztény
felebaráti szeretet gyakorlására, és ő lett az Irgalmas Nővérek
rendjének első főelöljárója (+1660). Ünnepnapja: március 15. Vagy: Savoyai Boldog
Louise; mintegy tízévi mintaszerű, nemcsak a hitvesi, hanem a
felebaráti szeretetnek is szentelt házasélet után ferences nővér lett
(+1503). Ünnepnapja: július 24. és augusztus 11. Minthogy sokan — nyelvészeti
szempontból tévesen — a Lujza nevet az Alajossal hozzák kapcsolatba,
Szent Alajost tekintik védőszentjüknek, és június 21-én ünneplik
névnapjukat.

Lujza névnap

Március 2.