Örs, Stella névnap

Örs név eredete, névnap dátumai

Ómagyar név. Ugyanannak a török eredetű alapszónak a származéka —
csak más képzővel — mint az Örkény. Jelentése kis férfi, kis hős. Védőszentet
népies szófejtéssel vagy hangzásbeli hasonlóság alapján kap. Így lehet
védőszentje kinek-kinek az őrzőangyala; ünnepnapja: október 2. Vagy: Szent
Vigilius (=virrasztó, éber), trienti (Dél-Tirol) püspök, akit pogány
honfitársai megköveztek (+405 k.); ünnepnapja: június 26. Valamint: Szent Ursus,
aki a legenda szerint a thébaiszi légió (l. a Móric névcikkben!) tagja
volt; elmenekült a kivégzés elől, de a svájci Solothurnnál utolérték
(+302 u.). Ünnepnapja: szeptember 30.

Örs névnap

Június 26., július 14., október 2.

Stella név eredete, névnap dátumai

Latin eredetű név. Jelentése: csillag. Rokon név: Esztella. Minthogy a
név Szűz Mária nevének (bár téves) Stella Maris (a Tenger Csillaga)
magyarázatára utal, illetve abból rövidült, a védőszent a Boldogságos
Szűz; ünnepeit l. a Mária névcikkben! Vagy: Boldog Stilla.
Ünnepnapja: július 15. és 19.

Stella névnap

Július 14., július 19.,