Réka névnapja

Eredete

Bizonytalan eredetű, talán egy germán szóból származik, és a jelentése
’víz, patak’. Ótörök eredetűnek is tartják, eszerint Arikan volt az eredeti
alakja, és a feltételezett jelentése ’tiszta úrnő’. Attila egyik feleségének a neve
ebben a formában a hun tárgyú magyar mondákban szerepel. A korabeli
bizánci történetíró Kreka, Rekan alakban említi.

Védőszentjei

Szent Revocata (✝250 k.) hispániai vértanú. Ünnepnapja: február
6.
Rogatus (✝483) karthágói szerzetes, vértanú. Ünnepnapja: augusztus 17.

Réka névnap

Február 6., november 10.

Gyakorisága

A Réka név a XX. század végén vált gyakorivá. 1967-ben még
csupán 45 kislány kapta ezt a nevet. Az 1983 és 1987 közötti statisztika
szerint már 2497 újszülöttet anyakönyveztek így. 1996-ban már a 13.
leggyakoribb név volt 751 első és 101 második névválasztással. A név
népszerűsége tovább nőtt, 2000-ben már a 7. lett a gyakorisági listán. Ekkor
882 kislány kapta első és 182 második névként. 2006-ban az összlakosság
statisztikájában a női nevek között a Réka a 60. helyen állt, első névként 22
080, míg másodikként 3885 fő viselte. Az erdélyi magyarok körében kedvelt
és gyakori név.

Becézése

Réci, Récike, Rékácska, Rékuci, Rékus; Kisréka.
Rokon nevei A bizonytalan eredetű Arika és a germán Arikán. Utóbbi 1998 óta
anyakönyvezhető.

Híres viselői

A magyar történelemben két Rékát ismerünk: Attila hun fejedelem
feleségét és Koppány leányát.

Művészetben

Attila hun fejedelem kedvesebb felesége Réka (Rika) volt.
Amikor Krimhilda, a másik feleség bántja Rikát, aki ezt elpanaszolja
Attilának, akkor a fejedelem így gondol vissza kapcsolatuk kezdetére:
„Eszébe jutott Ríka kedves arca, amikor először ránevetett a keveházi
csatában. Az első szavát most is hallja: Te vagy hát a dalia, akit vártam! –
Hogyan ölelte, csókolta, amikor hazaért az első csatából. Mikor Csaba
bölcsője fölé hajoltak, s így szólt Ríka: Látod, a szeme meg a homloka rád
hasonlít! – S most itt áll előtte kisírt szemmel. Szép hajába máris ezüst szálak
keveredtek.”

A Szörényi Levente – Bródy János alkotta István a király című (1983)
rockopera szereplője Réka, Koppány lánya. Réka a harcban elhunyt apját
keresztény módon el akarja temetni. István hajlana is erre, de a kemény Sarolt
felnégyelteti Koppányt, és elrettentésül kitűzeti a négy legnagyobb vár fokára.
Az opera elején Réka az alábbi szavakkal könyörög Istenhez:

Óh Istenem, nézd el nekünk,
Hogy nem vagyunk még Hozzád méltók!
Légy az igaz, megértő Isten,
Hisz itt a földön oly sok még a gond.
Réka a fiatal erdélyi lány neve Sütő András Advent a Hargitán című drámájában.

Csúfolók

Névcsúfoló a Réka névvel:
Réka-béka!
*
Réka, Réka,
széles szájú véka.