Róbert névnap

Eredete

A német Robert névből ered, ennek pedig a germán Hródbert az alapja. A név
jelentése ’fényes hírnév’, tehát két szó összetételéből keletkezett. Első tagja a ’hírnév,
dicsőség, dicső’ jelentésű hród ~ hroud, második tagja a -bert ~ -berht, melynek
jelentése ’fényes’. Több ilyen utótagú német eredetű nevet találhatunk a magyar
nyelvben, például az Albert, Hubert, Norbert. A XII-XIII. századi oklevelekben
Robertus, Roberthus, Rubertus alakban fordul elő.

Védőszentje

Róbert (✝1111) bencés apát, aki Szent Benedek Regulája eredeti
szellemének és a szerzetesi fegyelem helyreállításának céljából alapította a
franciaországi Cîteaux-ban a ciszterci rendet. Ez a rend hazánkban is elterjedt. Fő
feladatának a tanítást tekintette. A XVIII. században Zirc lett a központja.
Róbertet bíborosi öltözetben, köpennyel és szögletes papi sapkával, birátummal
ábrázolják. Ünnepnapja: április 29.

Róbert névnap

Február 4., április 29., május 13., június 7., július 17., szeptember 17.

Gyakorisága

A Róbert név viselésére vannak adataink a XIX. századból. 1967-ben
majdnem 1000 fiút neveztek el így, s ezzel a 24. leggyakoribb név volt. Az 1983–87-
es névlistán már a 19. helyen találjuk 6254 képviselővel. 1996-ban a 29.
leggyakrabban választott név volt 693 névviselővel. A 2000-es adatok szerint a 32
lett., ebben az évben 590-en adták a Róbert nevet gyermeküknek. A 2006-os
összesített gyakorisági listán a 24. helyen szerepelt 57 551 névviselővel. Második
névként ekkor 8016-an viselték.

A Robin angol nyelvterületen fiúknak és lányoknak is adható név, amely a Robert név
megrövidült és az -in képzővel ellátott alakjából keletkezett. A középkorban
Angliában ez a név nagyon gyakori volt a népi hős, Robin Hood hatására. A XVII. és
XVIII. században nem használták a nevet. A Robin akkor vált a XIX. században ismét
gyakoribbá, amikor madárneveket kezdtek női keresztnévként adni. Ugyanis
Robinnak Amerikában és Angliában is egy-egy (nem ugyanazon) madarat neveztek.
Ezek után a Robin női névként is egyre népszerűbb lett. A kedvelt, s nálunk is ismert
Bob férfinév is a Róbertből származik.

Becézése

Bob, Bobi, Bobika, Róbertke, Robi, Robici, Robika, Robesz, Robin, Robinka.

Rokon nevei

Robin, Robinzon, Rupert.

Női párja

Roberta és e név további rokonai: Robertin, Robertina, Robina, Robinetta.

Idegen megfelelői

A név nagyon gyakori több idegen nyelvben is. A németben,
angolban, franciában, csehben, lengyelben Robert, az olaszban, spanyolban Roberto.

Családnévként

Ritkán, de előfordul. A XIV–XVII. századi régi magyar családnevek
között azonban nem találunk példát a Róbert név használatára.

Híres viselői

Róbert (?–1239) vallon származású magyarországi főpap, veszprémi
püspök, majd esztergomi érsek. II. András királlyal szemben érvényre juttatta a
papság és az egyház érdekeit.

Károly Róbert (1288–1342) uralkodó, aki kemény harcot folytatott a központi
hatalom megszilárdításáért. Létrehozta az értékálló aranyforintot.
Bárány Róbert (1876–1936) magyar származású svéd orvos, egyetemi tanár, Nobeldíjas.
Kitüntetését a belső fülben levő egyensúlyérző szerv élet- és kórtanával
kapcsolatos munkáiért kapta.

Robert Capa, Friedmann András (1913–1954) magyar származású amerikai
fényképész, fotóriporter. Háborúellenes felfogást tükröző harctéri felvételeivel vált
híressé.

Csúfoló

A név ritkán szerepel névcsúfolókban.
Robika-Bolika
Te jártál az ablakba?

Köznevesülve

Szent Róbert füve a nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum),
amely Mária keze vagy muskáta néven is ismert.