Szilvia névnapja

Eredete

A Szilviusz férfinév női párja, mely a latin silva ’erdő’ jelentésű szó
származéka. A név jelentése ’erdei, erdő mellett lakó’. A Szilvia nevet a
reneszánsz korában újították fel Itáliában.

Védőszentje

Silvia (✝592) a hagyomány szerint előkelő római asszony, Nagy
Szent Gergely pápa édesanyja. Élete utolsó éveit Istennek szentelve
elvonultságban élte. Ünnepnapja: november 3.

Szilvia névnap

November 3., 13.

Gyakorisága

A Szilvia név hazánkban az 1960-as években kezdett kedveltté
válni. Az 1967-es adatok szerint 466 kislány kapta a Szilvia nevet. Az 1983–
87-es névlistán már a 11. leggyakoribb név volt 6563 képviselővel.

Népszerűsége az 1990-es években csökkent. 1996-ban a 39. lett, első névként
ekkor 422, míg másodikként 108 kislány kapta. 2000-ben a 71. helyre került
210 első, 107 második névválasztással. 2006-ban az összlakosság
statisztikájában a női nevek között a Szilvia a 23. helyen állt, első névként 55
727, míg másodikként 5315 fő viselte.

Becézése

Szili, Szilike, Szilva, Szilvácska, Szilvi, Szilvike, Szilvó, Szilvóka,
Sziszi, Sziszike, Sziszkó.

Férfi párja A latin eredetű Szilviusz és a Szilvánusz, valamint a név olasz
alakváltozata, a Szilvió.

Idegen megfelelői

A németben, az olaszban, a spanyolban, a románban, a
svédben Silvia, az angolban Silvia, Sylvia, a lengyelben Sylwia, a csehben
Silvie, Sylvie, Silvia, Sylva, a franciában Sylvie, a horvátban és szerbben
Silvija, az oroszban Szilvija, a finnben Sylvi alakban használatos.
Híres viselő Sylvia Plath (1932–1963) amerikai költő, író, esszéista.

Művészetben

Szilvia névvel a római mitológiában is találkozhatunk. Rea Silvia
Numitor király szépséges leánya volt. Amikor Numitort öccse, Amulius
megfosztotta a tróntól, akkor Silvia arra kényszerült, hogy Vesta istennő
papnőjeként szolgáljon. „A Vesta-papnők erős fogadalmat tettek, hogy soha
házasságra nem lépnek, s tisztaságukat még életüknél is többre becsülik. Így
Amuliusnak nem kellett attól tartania, hogy Silviának gyermekei lesznek, akik
majd veszélyeztetik uralmát. A végzet azonban, a kifürkészhetetlen Fátum,
másként akarta. Silvia, Vesta papnője, szorgalmasan ellátta feladatát az
istennő szentélye körül. Így történt egy szép tavaszi hajnalon is. Már korán,
napkeletkor elindult hazulról, kiment a közelben levő folyócska partjára, hogy
kristálytiszta vizet merítsen az áldozathoz. Nehéz agyagkorsót vitt a fején.
Mikor a folyó partjára ért, a korsót letette, maga pedig megpihent a harmatos
fűben. A lágy szellő, a simogató tavaszi szél álomba ringatta.

[…] Nem is
sejtette, hogy míg álmodott, Mars isten megszerette őt. Ennek a szerelemnek
gyümölcseként Silvia két erőteljes ikerfiút hozott világra. Egyiket
Romulusnak, a másikat Remusnak nevezte el.”

Shakespeare A két veronai nemes című drámájának egyik szereplője is Szilvia. A szép
Szilviáról a színműben a következő dal hangzik el:

Szilvia, mi vagy, ki vagy,
Hogy minden szív érted ég?
Szép, okos és szende vagy,
Bőven szórt rád bájt az Ég,
Hogy körülrajongjanak.
[…]
Páratlan vagy, nincs hibád,
Hozzád zengünk, Szilviánk:
Nálad drágább földi lányt
Nem szült még e bús világ.
Fonja szép hajad virág!